NIEUWSBERICHT

Diabeter gaat door: coronavirus en diabeteszorg

21 april 2020

Diabetes heb je 24/7 en contact met je behandelteam is van groot belang, zeker bij problemen of ziekte. De afgelopen tijd is er veel in ieders leven veranderd. Zo ook de zorg voor mensen met diabetes. Maar uiteindelijk hebben we gewoon spreekuur gedaan, uploads bekeken en elkaar gebeld, gezien in een videoconsult of weer extra gemaild.

Kortom, de zorg gaat gewoon door bij Diabeter. We zijn er voor je:

 

Hieronder eerst een samenvatting van de afgelopen weken en dan hoe dat gaat met de zorg.

Inleiding: COVID-19 de harde cijfers 

Op 27 februari 2020 werd de eerste besmetting in Nederland gemeld met het Coronavirus (SARS-CoV-2). Sinds dat moment zijn de ontwikkelingen snel gegaan en zijn er (20 april) ruim 33.000 mensen positief getest op dit virus, zijn er zo'n 10.000 opnames in ziekenhuizen geweest vanwege COVID-19 en is Nederland 'dicht' gegaan, in een 'intelligente lockdown'. Desondanks zijn er, tot vandaag, ruim 3700 mensen door de ziekte overleden. De zorg is volledig verschoven naar acute zorg voor hen die het ziekste zijn en op de intensive cares moesten worden opgenomen. De noodzaak van de (op geweldige wijze onder grote druk en stress uitgevoerde) uitbreiding van de IC-capaciteit was duidelijk: inmiddels zijn er meer dan 2600 mensen (voornamelijk tussen de 45-75 jaar oud) in de afgelopen weken op de IC's opgenomen. Van hen overleden er 576, werden er ook bijna 600 mensen na een lange opname van de IC ontslagen (waarvan er inmiddels 400 thuis zijn).

IC opnamen coronacrisis

Deze cijfers illustreren de ernst van de aandoening. Langzamerhand wordt duidelijk waarom dit virus zo'n ernstig ziektebeeld kan veroorzaken. Naast het ontbreken van enige vorm van immuniteit (het virus is 'nieuw' voor het afweersysteem), speelt ook de mogelijkheid van het virus om een ernstige ontstekingsreactie van de bloedvaten te geven, een grote rol.

Diabetestype en coronavirus

Al snel bleek dat een fors deel van de mensen die op de IC belandde diabetes had. Naast diabetes hadden ze vaak ook andere aandoeningen van hart en vaten, zoals hypertensie (hoge bloeddruk). In de Chinese en Italiaanse studies ging het om 25-35% van de patiënten, in de eerste rapportage uit Nederland om vergelijkbare cijfers.  Dit betreft type 2 diabetes. Het blijkt daarbij dat het vóórkomen van type 2 diabetes in de groep met de leeftijdsverdeling  van de IC-patiënten eigenlijk normaal is en tussen de 20-40% ligt. Leeftijd was hierbij het grootste risico, net als dit bij andere virusinfecties als influenza bestaat. In een eerdere blog bespraken we dit.

En type 1 diabetes?

COVID-19 (de officiële naam voor de ziekte die het coronavirus SARS-Cov-2 geeft) is een ziektebeeld dat we nog niet goed kennen. Uit eerdere pandemieën en infectieperioden weten we dat je zieker kunt worden door een virus als je een slechtere glucoseregeling hebt. Daarom zijn mensen met chronische ziektes en aandoeningen allemaal in dezelfde risicogroep ingedeeld. Net zoals dat bij andere uitbraken wordt gedaan en vergelijkbaar is met de adviezen voor vaccinaties.

We hebben inmiddels een aantal mensen met type 1 diabetes gesproken die (bewezen) COVID-19 hebben doorgemaakt. Ze zijn hersteld, maar vaak behoorlijk ziek geweest. De eerste dagen hadden ze het bekende probleem van hoge glucosewaardes bij de koorts en de infectie. Zie hier voor meer informatie over wat te doen bij ziekte en diabetes.  In een latere fase merkten ze eerder lage glucosewaardes en zelfs hypo's. Zie ook onze DiabeterUnited uitzending van 1 april.

'Zorgschaarste' in het land

Vandaag heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de opdracht gekregen om de reguliere zorg voor mensen die geen corona-infectie/ COVID-19 hebben te gaan coördineren. Dat is nodig omdat er veel geplande zorg en afspraken niet zijn doorgegaan. Dit komt doordat de ziekenhuizen hun ruimte en personeel anders moesten gaan inzetten door de grote druk van de corona-crisis.

Zo zijn er sinds 12 maart 360.000 minder verwijzingen gedaan naar het ziekenhuis. Ook hebben naar schatting 290.500 eerdere verwijzingen nog niet geleid tot een afspraak in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er lopende zorgtrajecten zoals bij diabetes of andere chronische ziektes. Ook daar is het aantal bezoeken en contacten sterk gedaald. Los van de noodzaak tot 'inhalen' is het hopelijk zo dat het uitstel niet tot problemen heeft geleid of zal gaan leiden. Daarom is het belangrijk dat de zorg voor mensen met diabetes weer normaal wordt. Waar nodig en gewenst kan Diabeter overigens daarbij behulpzaam zijn.


DGDD: Diabetes-zorg Gaat Door bij Diabeter

Bij Diabeter hebben we geen last gehad van deze zorgschaarste. Als instelling los van ziekenhuizen konden we aanvankelijk gewoon doorwerken. Er was en is geen toegenomen gevaar voor infecties. Ons zorgpersoneel is niet opgeroepen ter ondersteuning van andere centra (uiteraard zonodig beschikbaar). Vanaf vanaf 9 maart konden we geheel naar 'remote-care'/ zorg op afstand gaan om met de 'lockdown' de meeste mensen thuis te kunnen laten werken. De volgende stappen werden gemaakt:

Eerste fase:

  • voor iedereen werd geregeld dat vanaf een thuiswerkplek de computer op het werk op veilige wijze kon worden overgenomen. Hierdoor kan elke zorgverlener de gegevens van een patiënt op veilige wijze inzien en aanvullen. Alle programma's die gebruikt worden (dossier VCare, Carelink, Diasend etc) zijn zo beschikbaar.
  • De bestaande afspraken op de locaties werden omgezet in teleconsult met bellen.
  • De teams vormden afspraken over de communicatie met u en onderling
  • Enkele videoconsult programma's worden getest om een goed consult met beeld verder te kunnen gebruiken
  • Bezoeken aan een Diabeter-locatie kunnen steeds worden gemaakt als dat om medische redenen noodzakelijk is.

Tweede fase:

  • in de tweede fase vanaf 10 april zijn we begonnen om ook de insulinepompstart en sensorstart per videoconsult te doen. Uiteraard overleggen we met de betrokkenen of dat kan en of men dat wil.
  • De bezoeken aan de locaties zijn nu tot een minimum gebracht. Uiteraard komen patienten met een nieuwe diabetesdiagnose wel naar de locatie om de behandeling op te starten. Ook zijn er soms medische redenen om iemand wel te zien. Dat wordt in overleg gepland.

Derde fase:

  • Afhankelijk van de overheidsmaatregelen en -besluiten verwachten we dat in de komende weken het weer mogelijk wordt een deel van de consulten op de locaties uit te voeren. In een aantal gevallen kan de 'zorg-op-afstand' gewoon verder gaan. Ten eerste omdat niet hoeven komen de kans op besmettingen natuurlijk het beste vermindert, maar ook omdat we denken dat deze zorg voor een aantal mensen best een goede manier kan worden om hun diabetes met ons op afstand te managen.  U hoort er t.z.t meer over.

Vragenlijst

In de komende tijd zullen we mensen vragen naar hoe ze het contact hebben ervaren in deze bijzondere tijd en een aantal mensen een vragenlijst daartoe sturen. We vragen u vriendelijk om uw medewerking hierbij, zodat we jullie ervaringen en ook jullie wensen kunnen gebruiken voor nog betere zorg in de toekomst.

#Ontlockdownen…

We zijn onder de indruk hoe mensen in deze lastige tijd hun leven hebben aangepast en hun diabetes hebben kunnen regelen. Het aantal ernstige problemen en opnames is gering gebleven tot nu toe. Bedenk dat tijdig aanpassen en overleg van groot belang is om 'buiten het ziekenhuis' te blijven. Maar gelukkig komt alle zorg weer op gang en staan we straks klaar om de volgende fase in te gaan als we stap voor stap uit de lockdown komen.

 Houd vol en laat ons weten als we kunnen helpen en adviseren!!!

 

Overzicht: alle corona-berichten op onze site:

Corona en diabetes: de meestgestelde vragen
Coronavirus en je afspraak bij Diabeter

 

Meer informatie over specifieke corona-onderwerpen:

Over de verschillen tussen type 1 en type 2 bij Covid-19: Waarom zit ik met type 1 diabetes in risicogroep?
Over de noodzaak van een tijdige diagnose, ook tijdens deze coronacrisis Denkt u dat het diabetes is?
Ook voor kinderen is het spannend / angstig Praten met kinderen over corona
Kinderen met type 1 diabetes en corona Covid-19, kinderen en diabetes
Diabetes, corona en zwangerschap Diabetes, corona en zwangerschap
Wat je moet weten over meten als je koorts hebt Paracetamol en sensoren
Wat is het belangrijkste dat ik als mens met type 1 diabetes kan doen in deze CORONA tijd? Meer dan ooit aandacht voor je glucoseregeling
Coronavirus: wat te doen als je diabetes hebt? Adviezen en achtergrondinfo vanuit onderzoek

 

 

 

 

 

Diabeter gaat door: coronavirus en diabeteszorg