NIEUWSBERICHT

Paracetamol en sensoren

24 maart 2020

Met COVID-19 / Corona, maar ook verkoudheden en de griep die weer toeneemt, zullen er vast mensen zijn die paracetamol nemen tegen de klachten.

Bedenk dat paracetamol (in andere landen vaak aangeduid als acetaminophen) sommige continue glucosesensoren kan beïnvloeden en dan een 'vals hoge waarde' kan geven. Deze waarde is dan 1-5 mmol/l hoger dan de werkelijke glucosewaarde in het bloed.


Dit effect is afhankelijk van de hoeveelheid paracetamol die je gebruikt en de tijd die verstreken is sinds de inname. Het maximale verhogende effect is 1 tot 1,5 uur na inname.

Nameten bij afwijkende glucosewaarde

Het is dus belangrijk dat je een glucosewaarde checkt met een bloedglucosemeter als je denkt dat die niet past. Bijvoorbeeld als je het gevoel hebt dat je een hypo krijgt. Ook als je een belangrijke dosiswijziging gaat doen is het belangrijk een extra meting met een traditionele glucosestrip en -meter te doen. Meet sowieso regelmatig op deze manier bij blijvend hoge en lage waardes en bij paracetamolgebruik.

Kijk de handleiding na (evenueel  op internet) van je glucosemeter /glucosesensor.

Wel beïnvloed door paracetamol zijn onder meer:

  • Medtronic Guardian 3 sensoren
  • Dexcom G4 sensor
  • Dexcom G5 sensor

De glucosewaarde in studies ging maximaal (na 1-1,5 uur) met 1-5 mmol/l  omhoog

Niet beïnvloed door paracetamol:

  • ABBOTT LIBRE Flash glucosesysteem
  • Dexcom G6
  • Eversense

N.B.:  getest in gebruikelijke maximale doseringen paracetamol van 1000 mg (per 6 uur) voor volwassenen

Specifiek advies bij gebruik van een Medtronic Minimed 670G pomp:

Gebruik tijdens de Automodus: als je paracetamol gebruikt, moet je je glucosewaarden extra in de gaten houden met behulp van je bloedglucosemeter en moet je overwegen om bij grote verschillen of problemen de automodus te verlaten. Denk bij het verlaten van de automodus eraan om de automatische alarmen bij lage waardes (suspend before low) weer te activeren.

Glucosemeters:

De glucosemeters die we het meest in gebruik zien (Ascensia, Roche Accu-Chek, etc) hebben bij normale paracetamoldoses geen significante effecten.

Paracetamol en sensoren