Type 1 diabeteszorg

Een heel ander leven…

Dat is een korte samenvatting van de veranderingen in het dagelijks bestaan nadat u  hoort dat uw kind of uzelf diabetes heeft. U vermoedde dat er iets aan de hand was, maar dat zo’n enkel vingerprikje bij de huisarts of in het ziekenhuis het leven zo zou veranderen…

Immers, diabetes gaat nooit over. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar is het bij je. Na de diagnose komt er veel op u af. Glucose meten, uitleg, apparaat, pen, eerste insuline; langzamerhand zult u  moeten leren wat er aan de hand is en wat er allemaal moet gebeuren. Het is heel belangrijk om in deze eerste fase goed de tijd te nemen om de informatie te begrijpen en ernaar te gaan handelen.  Vroeger werden kinderen en jongeren vaak enkele weken in een ziekenhuis opgenomen en ‘ingesteld’. Die tijd ligt ver achter ons. Bij Diabeter willen we dat (ouders van) onze patiënten hun diabetes zo regelen dat het leven van hun kind of van hunzelf zo normaal en zo gezond mogelijk zal verlopen. Dat kan, maar dan moet je wel zelf de diabetes zoveel mogelijk en doorlopend kunnen ‘regelen’ en controleren. Daar komt veel bij kijken. Maar wie leert goed om te gaan met diabetes en die goed te regelen, krijgt er een wereld aan mogelijkheden voor terug. President, winkelier, topvoetballer of dokter: mensen met diabeter gingen je voor in dat succes. Diabeter helpt u daarbij.

De eerste periode van diabetes is bepalend

In diverse onderzoeken is aangegeven dat de eerste periode van diabetes bepalend is voor de volgende 10 – 15 jaar. Als u in het begin alle informatie die op u afkomt u goed eigen maakt en daarin goede begeleiding krijgt, zult u daar de rest van uw leven de vruchten van plukken. Patiënten die vanaf de diagnose bij Diabeter onder behandeling zijn, onderscheiden zich in positieve zin van hen die later (secundair) zijn gekomen. Zij hebben een HbA1c-waarde die 0,5 tot 1% lager is dan van secundaire patiënten. Over de jaren lukt het ons overigens ook om het HbA1C te laten dalen van patiënten die later bij ons zijn gekomen. Die verbetering bereiken we door goed op elkaar afgestemde begeleiding van een in type 1 diabetes gespecialiseerde medisch team en met gebruikmaking van de nieuwste technologieën op het gebied van diabetes.

Zelf de baas zijn over diabetes

Hoe meer jezelf de expert bent, hoe beter dus. Zelf de baas zijn over diabetes (en niet andersom) is een voorwaarde voor een gezond leven want daarmee worden twee belangrijke doelen bereikt: je voelt je beter en je voorkomt medische problemen en complicaties. Voor diabeteszorg is een goede coach of regisseur nodig en dat wil Diabeter voor u zijn. Daarbij is ten aanzien van kinderen en jongeren de rol van ouders natuurlijk van groot belang.  Ze hebben een sleutelrol die in elke fase van ontwikkeling van een kind anders zal zijn. Onze patiënten treffen een team van medisch specialisten, (kinder)diabetesverpleegkundigen, diëtisten en psychologen dat zich volledig op diabeteszorg richt: op de persoon met diabetes, op het kind, gezin en omgeving (zoals school, familie en vrienden). Wij behandelen kinderen en jongeren (ongeveer  van 0 – 25 jaar) met voornamelijk type 1 diabetes en gerelateerde vormen en aandoeningen. We richten ons daarbij op de diagnose, de medische behandeling en begeleiding, op diabeteseducatie en -motivatie.

Diabeter: voorkomen is beter

De medische aspecten van diabetes bij kinderen en jongeren zijn extra belangrijk omdat ze, met een heel leven nog voor zich, diabetes zullen hebben. Toch is een zo normaal mogelijke groei en ontwikkeling mogelijk. Onze behandeling past zich steeds aan aan die groei en ontwikkeling van de patiënt. (Dreigende) problemen of risico’s proberen we zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Dat doen we door het meten en evalueren van allerlei waardes en bepalingen die voor de gezondheid van belang zijn. Al die gegevens bekijken we nauwkeurig en bespreken we, zodat een advies op maat ontstaat. We kijken naast glucoseregeling en HbA1c -waarden dus ook naar zaken die met diabetes en complicaties te maken hebben.

Diabeter: hoe voel je je?

We begrijpen dat de mens meer is dan een verzameling getallen. Er kunnen, zeker door zo’n ingewikkelde aandoening als diabetes, momenten zijn dat zaken minder goed gaan met een kind / gezin of patiënt. Dag in dag uit je glucosewaarde moeten regelen is een forse dagtaak voor ouders en kind. Juist in periodes van stress of problemen kan het je zwaar vallen. Het is belangrijk dat je dan hart kunt luchten. Bij Diabeter is ondersteuning mogelijk door in diabetes goed ingevoerde psychologen. Zij zijn er voor zowel kind als ouders.