Klachten, patientenrecht & privacy

Diabeter streeft er altijd naar om de diabeteszorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen die je als ouder of patiënt met type 1 diabetes hebt. Het kan niettemin voorkomen dat je niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Mede dankzij jouw opmerkingen kunnen wij onze diabeteszorg aan jou en anderen verder verbeteren. Voor suggesties en klachten hebben wij een klachtenfunctionaris.

Een klacht over onze diabeteszorg

Het kan voorkomen dat je over sommige onderdelen van je behandeling of die van je kind bij Diabeter niet tevreden bent. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. Bespreek je klacht allereerst met degene die volgens jou verantwoordelijk is voor het gebeurde. Ben je niet tevreden over de uitkomst hiervan, dan kun je jouw klacht bespreken met onze klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris 

Diabeter heeft, zoals wettelijk is vastgelegd in de wet Wkkgz 2016, een klachtenfunctionaris. Hiermee is per 1 januari 2017 de klachtencommissie verdwenen. Onze klachtenfunctionaris is Wietske Wits. Met haar kun je je klacht, opmerking of probleem dat je in onze zorgverlening ondervond of signaleerde, bespreken. Vaak kan een een goed gesprek tussen patiënt/ouders en de zorgverlener al veel oplossen. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek op gang brengen.

Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kun je je wenden tot een onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Diabeter is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je naar de rechter stappen. 

Heb je vragen: Wietske Wits is te bereiken op de volgende nummers: 06-48410763 / 088-2807277 of per email.

Algemene informatie over hoe om te gaan met uw zorgklacht kun je vinden op de website van het Ministerie van VWS: Landelijk Meldpunt Zorg


Jouw rechten als patiënt

Uiteraard proberen we uw behandeling (of die van je kind) optimaal en in goed overleg met je af te stemmen. Hierbij attenderen we op jouw rechten als patiënt.

Informatie

Volgens de wet moeten wij als je behandelaar je volledig informeren over een medisch onderzoek of medische behandeling die je moet ondergaan. Dat is nodig om te kunnen beslissen of je het onderzoek of de behandeling wel of niet wilt. Mocht je het gevoel hebben dat je informatie mist, of als er dingen onduidelijk zijn, vraag je behandelaar dan om uitleg.

Toestemming

Als je arts een behandeling of onderzoek voorstelt, is hiervoor altijd je (mondelinge) toestemming nodig. Voor kinderen tot en met 11 jaar beslissen de ouders. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over hun behandeling. Uiteraard moeten kinderen onder de 16 jaar wel betrokken worden bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of onderzoeken.
 

Meer informatie over je rechten als patiënt kunt u vinden op de website van de overheid en op de website van de Vereniging Kind en Ziekenhuis

Inzage in medisch dossier

Als patiënt mag je je medisch dossier inzien of een kopie hiervan opvragen. Kinderen tot en met 11 jaar hebben zelf geen recht om hun medisch dossier in te zien, hun ouders wel. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar hebben recht op inzage van hun medisch dossier; hun ouders hebben hiervoor toestemming van het kind nodig. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders hun medisch dossier inzien.

Wetenschappelijk onderzoek

Diabeter doet ook wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van diabetes (suikerziekte) en nieuwe behandelingen of genezing. Dergelijk onderzoek wordt vooraf getoetst door een medisch-ethische toetsingscommissie. Als we je vragen om aan een wetenschappelijk onderzoek mee te doen, is altijd je schriftelijke toestemming verplicht.


Privacy

Voor een goede behandeling is het nodig dat wij als je behandelaar een dossier aanleggen. Ook vanuit de wet WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst) is dit verplicht. Wij geven graag meer uitleg over de beveiliging van de gegevens en de privacy van jou als patiënt en je contactpersonen. Tevens leggen wij uit wat wij over je geregistreerd hebben, wat wij ermee doen en welke rechten je in dat verband hebt. Je leest het allemaal hier:  Privacybewaking en beveiliging medische gegevens Diabeter_t0sAbpd.pdf (358,7 KB)

Hoe kun je contact opnemen met Diabeter?

Als je vragen of opmerkingen heeft over onze gegevensbescherming en privacy van je medische gegevens, kun je contact  opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van Diabeter via:  088-2807266 (rechtstreeks) | emailadres: kwaliteitenveiligheid@diabeter.nl