Kinderen en diabetes | Diabetes bij kinderen - Diabeter

Kind en diabetes

Over diabetes (suikerziekte) moet je als kind en ouder veel weten. Hoe meer je zelf de expert bent, hoe beter. Educatie, leren over je ziekte en hoe daarmee om te gaan is dus onmisbaar.  Het geeft de kans om zelf de baas zijn over de diabetes (en niet andersom), en dat is een voorwaarde voor een gezond en goed leven. Daarmee bereik je  twee belangrijke doelen: je voelt je beter en je voorkomt medische problemen en diabetescomplicaties. Diabetes is echter een gecompliceerde ziekte en daarom  is een goede regie en coaching nodig van de medische en psychologische aspecten. Diabeter, gespecialiseerd behandelcentrum voor type 1 diabetes, wil je dat graag bieden. 

Regie en coaching diabetes

Kinderen en jongvolwassenen vinden bij Diabeter een team van in type 1 diabetes gespecialiseerde artsen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, psychologen en andere professionals dat zich volledig op diabeteszorg richt: op het kind met diabetes, het gezin en de omgeving (zoals school, naasten en vrienden).  Voor elke leeftijdsfase ziet de diabeteszorg er verschillend uit. Bij kinderen en jongeren is de rol van ouders natuurlijk van groot belang. Die rol  verandert mee met de leeftijd. Langzaam wordt toegewerkt naar zelfstandigheid in de diabetesbehandeling en we begeleiden dus ook (jong)volwassenen die zelf de verantwoordelijkheid hebben opgepakt voor hun diabeteszorg.

Kemi (5) heeft type 1 diabetes.  Haar moeder Annemieke vertelt over de eerste tijd na de diagnose en de diabeteszorg die Kemi bij Diabeter krijgt:


Voorkomen is beter!

De medische aspecten van diabetes bij kinderen en jongeren zijn extra belangrijk, omdat ze, met nog een heel leven voor zich, diabetes zullen hebben. Een goede diabetesregeling zorgt er niet alleen voor dat je je beter voelt en functioneert, maar helpt mee je gezondheid later goed te houden en diabetescomplicaties te voorkomen. Goede diabeteszorg is sparen voor later! Op dit moment is de belangrijkste maat voor regeling de HbA1c waarde. Het HbA1c zegt iets over de  gemiddelde waarde van de bloedglucosespiegel over de afgelopen 2 à 3 maanden. Streefwaarde bij kinderen is lager dan 7,5% (< 58 mmol/l.), met een insulinepomp liefst nog lager. Als je deze waarde weet te bereiken en vast kunt houden, is de kans dat je zonder diabetescomplicaties opgroeit aanzienlijk vergroot.

Diabeteszorg voor kinderen met type 1 diabetes

Bij Diabeter behandelen we meer dan 2900 (mensen met diabetes type 1, in onze vijf diabetescentra in Rotterdam, Schiphol, Deventer, Groningen en Eindhoven.

In 2019 behaalden de groep patiënten van 0 - 18 jaar die bij ons onder behandeling is een gemiddeld HBA1c van 7,7% (61 mmol/mol).

50,6% van hen behaalde een HbA1c van lager dan 7.5% (<58 mmol/mol).

Niet voor niets is onze missie dan ook: ‘Naar een toekomst zonder diabetescomplicaties’

Meer info aanvragen of een kennismakingsafspraak plannen