Kinderen en diabetes | Diabetes bij kinderen - Diabeter

Type 1 diabetes bij kinderen

Over diabetes moet je als kind en ouder veel leren. Hoe meer je zelf de expert bent, hoe beter. Educatie, leren over je ziekte en hoe daarmee om te gaan is dus onmisbaar. Het geeft de kans om zelf de baas te zijn over de diabetes (en niet andersom), en dat is een voorwaarde voor een gezond en goed leven. Daarmee bereik je belangrijke doelen: je voelt je beter, zit lekkerder in je vel en je voorkomt zoveel mogelijk nare diabetescomplicaties op latere leeftijd.

Omdat type 1 diabetes zo lastig is en echt maatwerk, is goede coaching en begeleiding nodig van je behandelteam. Diabeter, gespecialiseerd behandelcentrum voor type 1 diabetes, wil je die graag bieden. 

Begeleiding en coaching diabetes

Kinderen en jongvolwassenen vinden bij Diabeter een team van in type 1 diabetes gespecialiseerde artsen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, psychologen en andere professionals dat zich volledig richt op het kind met diabetes, het gezin en de omgeving (zoals school). In elke leeftijdsfase ziet de diabeteszorg er anders uit. Bij kinderen en jongeren is de rol van ouders natuurlijk van groot belang. Die rol verandert mee met de leeftijd. Langzaam wordt toegewerkt naar zelfstandigheid in de diabetesbehandeling. Als je eenmaal onder behandeling bent bij Diabeter, kun je dat ook blijven als je volwassen bent. 

Opvoedtips voor ouders van een kind met diabetes

Een kind met type 1 diabetes opvoeden: ga er maar aan staan! Daar kun je soms best wat hulp bij gebruiken.
Hier vind je veel waardevolle adviezen van dr. Minke Eilander, orthopedagoog:

Opvoedtips voor ouders van een kind met diabetes.


Zorg van Diabeter aan jouw kind

Kemi (5) heeft type 1 diabetes. Haar moeder Annemieke vertelt over de eerste tijd na de diagnose en de diabeteszorg die Kemi bij Diabeter krijgt:


Problemen voorkomen

De medische aspecten van type 1 diabetes bij kinderen en jongeren zijn extra belangrijk, omdat ze nog een heel leven voor zich hebben. Een goede diabetesregeling zorgt er niet alleen voor dat je je beter voelt en functioneert, maar helpt mee je gezondheid nu en later goed te houden en diabetescomplicaties te voorkomen. Goed voor jezelf zorgen is 'sparen voor later'! Op dit moment is de belangrijkste maat voor regeling de HbA1c-waarde en de TIR (Time In Range). Het HbA1c zegt iets over de  gemiddelde waarde van de bloedglucosespiegel over de afgelopen 2 à 3 maanden. Streefwaarde bij kinderen is lager dan 7,5% (< 58 mmol/l.), met een insulinepomp liefst nog lager. Als je deze waarde weet te bereiken en vast kunt houden, is de kans dat je zonder diabetescomplicaties opgroeit aanzienlijk vergroot.

Met de Time in Range (TIR) kijken we naar hoeveel procent van de dag het je lukt om bloedsuikers tussen de 4,0 en de 10 mmol/l te halen. Hoe hoger dit percentage is,  hoe beter de bloedsuikers zijn.

Diabeteszorg voor kinderen met type 1 diabetes

Bij Diabeter behandelen we meer dan 3000 mensen met type 1 diabetes, in onze vier diabetescentra in Rotterdam,  Deventer, Groningen en Eindhoven.

In 2019 behaalde de groep patiënten van 0 - 18 jaar die bij ons onder behandeling is een gemiddeld HBA1c van 7,7% (61 mmol/mol).

50,6% van hen behaalde een HbA1c van lager dan 7.5% (<58 mmol/mol). We zijn dan ook enorm trots op al onze patiënten en hun ouders die zo hard werken om deze resultaten te behalen. 

Niet voor niets is onze missie dan ook: ‘Naar een toekomst zonder diabetescomplicaties’

Meer info aanvragen of een kennismakingsafspraak plannen