Spoedlijn

De 24-uurs spoedlijn

Eén van de onderdelen die zeer belangrijk is in onze diabeteszorg en ook zeer gewaardeerd wordt, is de 24-uurs spoedlijn. Op allerlei momenten kunnen er zich problemen voordoen waarvoor acuut overleg met een medisch specialist wenselijk is. Voor onze patiënten is daarom 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar DIRECT één van onze in diabetes type gespecialiseerde zorgverleners beschikbaar voor advies en overleg. (Overdag is dat een diabetesverpleegkundige, in het weekend en avond / nacht is dat een medisch specialist.)

Telefoon 088-2807277, kies optie 1

Alleen voor (ouders van) patiënten die bij Diabeter onder behandeling zijn.

Deze 24-uurs spoeddienst geldt uiteraard voor spoedoverleg van zaken die geen uitstel kunnen hebben zoals hypoglykemie, ziekte, vragen of problemen met de insulinedosering (bijvoorbeeld kort na de diagnose of bij pompbehandeling), hyperglykemie of andere omstandigheden die direct overleg vereisen met een arts.

Voor direct levensbedreigende zaken dien je natuurlijk eerst 112 te bellen.

Als je onze spoedlijn belt, dan is het handig als je een aantal zaken bij de hand hebt. We hebben ze samengevat onder de naam KABIMS en je ziet hieronder wat we daarmee bedoelen.

Soms zijn we net in gesprek of even niet bereikbaar. Bel dan binnen enkele minuten terug. Spreek voor spoedzaken s.v.p. geen voicemail in.

Deze lijn staat ook open voor behandelend artsen in geval medisch spoedoverleg geboden is.

KABIMS

KETONEN, ANDERS-DAN-ANDERS, BLOEDGLUCOSE, INSULINE, METER EN SYSTEEM

  • Ketonen Meet bij blijvend hoge waardes voordat je belt, de bloedketonen (pomp).
  • Anders dan anders Is er iets anders dan anders? Ziek zijn, bijzondere effecten na bijv. moeilijk in te schatten eten, feestjes, alcoholgebruik etc.
  • Bloedglucose Zorg altijd dat de bloedglucose is gemeten als je belt. Zorg ervoor dat je de eerder gemeten waardes van de laatste 12 uur bij de hand hebt.
  • Insuline Zorg dat je de gegeven/geboluste insulinehoeveelheden bij de hand hebt, evenals het ‘gewone’ spuitschema en (bij een pomp) de recente dagtotalen (in menu hulpprogramma’s> dagtotalen>)
  • Meter en upload Als er geen superspoed bij is….maak dan bij voorkeur voordat je belt een upload van de glucosemeter /pomp.
  • Systeem en Slangen Wanneer is het insulinepompslangetje (‘systeem’) voor het laatst vervangen?

Als je deze punten hebt nagekeken en bij de hand hebt, kan de arts snel een advies geven. 

Niet-acute problemen: Voor niet-acute problemen zoals het bespreken van glucosewaarden, pompstanden, uploads van meter of pomp kun je de gegevens mailen naar de diabetesverpleegkundigen of bellen op de telefonische spreekuren.