NIEUWSBERICHT

Denkt u dat het diabetes is?

31 maart 2020

Het zijn bijzondere tijden. De corona-crisis geeft een grote druk op de zorg. Ziekenhuizen moeten hun gebruikelijke normale zorg verminderen en huisartsen zijn zeer druk met de vele zieken en vele vragen rond corona, naast hun andere belangrijke werk.

Normaal hebben we in Nederland een uitstekend zorgsysteem, waarin u voor al uw vragen en problemen bij de huisarts kunt aankloppen. Dat systeem loopt nu, ten tijde van de coronacrisis,  anders en minder goed als het om andere aandoeningen gaat. Heel begrijpelijk natuurlijk. Ook denken mensen soms dat ze nu beter het contact met de huisarts kunnen uitstellen, of ze zijn zelfs bang voor een mogelijke verwijzing naar een ziekenhuis. Niet doen! 

Nieuwe diabetes kondigt zich bij volwassenen soms geleidelijk aan *), maar kan vooral bij kinderen zeer snel tot een ernstige levensgevaarlijke situatie leiden waarbij een opname, infuusbehandeling en zelfs IC-opname noodzakelijk wordt. 

VERMIJD DAAROM UITSTEL! 

Herkent u de volgende symptomen bij uzelf of bij uw kind?

  • extreme dorst
  • veel drinken, tot 's nachts toe
  • Veel en vaak plassen /opnieuw bedplassen
  • gewichtsverlies/afvallen
  • honger en opvallend veel eten (zonder aan te komen)
  • moeheid 
  • prikkelbaarheid
  • klachten van de ogen/het zien

DAT KAN TYPE 1 DIABETES ZIJN!

NEEM DAN DIRECT CONTACT OP MET UW HUISARTS!

Het van groot belang dat de symptomen van mogelijke diabetes tijdig herkend worden en de behandeling tijdig start voordat er levensgevaarlijke ontregeling ontstaat. Dit geldt zeker voor jonge mensen, dus van 0 - 18 jaar!

Soms denken mensen (ook aan de huisartstelefoon) dat als een kind goed drinkt en goed plast, het allemaal wel mee zal vallen. Heeft uw kind echter (meerdere van) deze symptomen dan moet onderzoek type 1 diabetes direct plaatsvinden!!! Dus vraag de huisarts toch te overleggen met een diabetesteam!

Ook bij volwassenen:

*) Ook bij volwassenen kan het ziektebeeld uiteindelijk ontsporen in ernstige en levensgevaarlijke ontregeling. Bent u ziek met verergering van deze genoemde klachten dan geldt dit uiteraard ook!

(Ontwerp beeld: Freepik.com)

Denkt u dat het diabetes is?