Zorgprofessionals | Wat bieden we

Wat bieden we ? 

Diabeter levert gespecialiseerde type 1 diabeteszorg voor zowel kinderen als volwassenen en streeft naar een toekomst zonder complicaties door diabetes. Ook patienten met (verdenking van) Mody diabetes zijn van harte welkom. 

Directe doorverwijzing nieuwe patiënt na diagnose van type 1 diabetes

Heeft u een patiënt met verdenking van type 1 diabetes? Neem dan direct contact op met de spoedlijn van Diabeter.: 088-2807277.  U krijgt 24/7 een in type 1 diabetes gespecialiseerde zorgverlener aan de lijn. Wij nemen dan direct de zorg aan de patiënt over, zonder wachttijd.
Diabeter kent vier locaties: Rotterdam, Deventer, Groningen en Eindhoven. In Amsterdam hebben we een samenwerkingsverband met Amsterdam UMC: Diabeter Centrum  Amsterdam. Uw patiënt is van harte welkom, ook al woont hij niet in de directe omgeving van een Diabeter-locatie.

Overname van behandeling van al langer bestaande type 1 diabetes bij patiënten

Diabeter kan de behandeling van patiënten van alle leeftijden geheel overnemen. Als een patiënt naar ons wil overstappen, kan hij of zij zich via het contactformulier op onze website aanmelden. Dit is nog vrijblijvend. Verdere vervolgstappen zullen dan door Katja Zuur of Grada Weggeman besproken worden met de patiënt. Wat belangrijk is om te weten, is dat Diabeter een wachttijd kent voor mensen met type 1 diabetes die al elders zorg hebben. Tot aan de eerste consult met Diabeter bij de arts, blijft het oude behandelteam medisch verantwoordelijk. 

Indien de patiënt besluit over te stappen na overleg met Katja en Grada, is een verwijsbrief nodig van de huisarts of de huidige diabetesbehandelaar. Verwijzing kunt u op verzoek van de patiënt aan ons verzenden via Zorgdomein.

Bij de start van de behandeling stellen we samen met de patiënt (en indien van toepassing de ouders) de behandeldoelen af.  

Second opinion

U kunt als behandelaar een patiënt met type 1 diabetes voor een second opinion naar Diabeter verwijzen. Het is belangrijk dat er vooraf overleg is tussen u een van onze internisten of kinderartsen. We kunnen in een kort traject een vooraf vastgesteld doel of vraag van een patiënt bekijken en proberen op te lossen. Hierbij blijft het hoofdbehandelaarschap bij de huidige behandelaar liggen.

Diabeter kan als gespecialiseerd behandelcentrum als expertconsult fungeren voor bijv.:

  • Het geven van concrete behandelingsadviezen aan patiënten bij wie behandeldoelen nu nog niet worden gehaald. 
  • De zorg voor kinderen en jongeren met bijzondere en secundaire diabetes, bijvoorbeeld door oncologische behandelingen of cystic fibrose.

Meer lezen:

Meer achtergrondinformatie voor verwijzers

Diabeter: wie we zijn

Verzekerde zorg bij  Diabeter

Ziekenhuisopnames en Diabeter