NIEUWSBERICHT

Covid-19, kinderen en diabetes

24 maart 2020

Je hoort veel dat kinderen minder kans maken op COVID-19 ziekte. Maar hoe zit dat nu precies? Dr. Henk-Jan Aanstoot, diabetesonderzoeker bij Diabeter, licht toe.


Tijdens de epidemie in Wuhan viel snel op dat (in tegenstelling tot andere epidemieën) kinderen minder vaak ziek werden. Ze zijn overigens wel vaak besmet, dus drager van het virus.

Deze week publiceerde (1) de New Eng. Journal of Medicine (een gezaghebbend medisch tijdschrift) een overzicht van 171 kinderen in Wuhan die de infectie opliepen. Bij ongeveer 1 op de 7 kinderen (15%) waren er nauwelijks klachten, bij 19% was er een bovenste luchtweginfectie en bij 65% ontstond toch een longontsteking (pneumonie). 

Dus kinderen krijgen minder vaak COVID-19, maar als ze het krijgen komt een longontsteking regelmatig voor. Opvallend was dat ongeveer de helft van deze kinderen geen of nauwelijks koorts had. 

Kinderen met type 1 diabetes

Naast de situatie in Nederland hebben we contacten met het buitenland. Waar COVID-19 vooral de oudere populatie treft (en met name hen met meerdere aandoeningen als hart- en vaatziektes, hoge bloeddruk en (waarschijnlijk type 2) diabetes) horen we uit China (Wuhan), Italië (Cremona, Chieti), Oostenrijk (hotspot Innsbruck) dat er geen kinderen met diabetes tot nu toe ernstig ziek zijn geworden.  Zie daarvoor ook de website van ISPAD. De diabetes was bij geen van de kinderen ontregeld, er waren (nog) geen opnames voor ontregeling en geen enkel kind met diabetes lag op een Intensive Care Unit. 

Dat is goed nieuws, maar de ernst van de ziekte en de impact op de oudere bevolking maakt dat we ons allen moeten blijven inzetten en de social-distancing moeten volhouden.

Intensive Care:

Diverse studies uit Italië en China laten zien dat veel ernstig zieke mensen op de Intensive Care ook diabetes hebben. Bij de mensen die COVID-19 niet overleefden, had een derde ook diabetes, meestal naast nog meer aandoeningen en een hoge leeftijd. We hebben geen informatie over de impact van type 1 diabetes of hoe de duur of de regeling een invloed heeft. Bij eerdere epidemieën werden mensen met diabetes met een slechtere glucoseregeling zieker en ontstonden meer problemen bij hen. 

Waarschuwing

Belangrijk is te realiseren dat, ondanks het feit dat kinderen wat 'gespaard' lijken te worden, kinderen zeker wel COVID-19 kunnen krijgen, er flink ziek van kunnen worden en dat de symptomen niet altijd met koorts gepaard gaan. De algemene maatregelen om de ziekte te beperken blijven ook voor hen belangrijk. 

Vooralsnog blijft ons advies dat kinderen met (type 1) diabetes thuis blijven, zieke /verkouden kinderen mijden en hun glucosewaarde zo goed mogelijk regelen.

 

Bibliografie

1. Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J, Li YY, Qu J, et al. SARS-CoV-2 Infection in Children. The New England journal of medicine. 2020.

Covid-19, kinderen en diabetes