Verzekerde zorg

Diabeter wordt vergoed door alle zorgverzekeraars

Verzekerde diabeteszorg 

Diabeter levert medische zorg die vanuit de basisverzekering volledig vergoed wordt door alle zorgverzekeraars. Je hebt alleen een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist.
Diabeter is geen commerciële privé-kliniek en heeft een structuur als een ziekenhuis.

Lees ook ons nieuwsbericht: vergoedingen van onze diabeteszorg in 2021

Diabeter heeft contracten met alle zorgverzekeraars

Voor 2020 hebben wij met alle grote en kleinere zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de levering van diabeteszorg. Naar verwachting zullen wij dit net als andere jaren ook weer doen voor 2021, dit proces is nog gaande (januari 2021).

Wij brengen de kosten van de behandeling van jou of je kind rechtstreeks in rekening bij je zorgverzekeraar. Je krijgt dus geen rekening thuis. Mocht je de prijzen willen zien dan kan dat via deze bladzijde.

Onderbreking van je zorgverzekering? Neem dan contact met ons op

Ben je van plan om binnenkort voor langere periode naar het buitenland te gaan, of is er een andere reden om je zorgverzekering in Nederland te onderbreken, dan kan dat financiële gevolgen voor je hebben.

In het Nederlandse zorgstelsel is het zo geregeld dat er perioden van 4 steeds aansluitende maanden zijn, waarin gekeken wordt wat voor behandelingen en hoeveel behandelingen je gehad hebt. Hierbij wordt gekeken waar je verzekerd bent op de eerste dag van zo’n nieuwe periode. Als je je zorgverzekering tijdelijk onderbreekt of opzegt en je ontvangt nog zorg van ons na deze onderbreking of stop, (bijvoorbeeld via beeldbellen of gebruik maakt van Diabstore) dan worden die kosten gedeclareerd. Als je verzekering is opgezegd dan moet je deze kosten zelf betalen. Overleg dus met ons voor je vertrekt, zodat onze zorg tijdig stopt voordat de verzekeringstermijn van 4 maanden is afgelopen.

Dus laat ons weten als deze situatie bij jou plaatvindt, dan kunnen wij jou daarin adviseren wat te doen. Stuur dan een mail naar a.cammeraat@diabeter.nl of vraag er naar bij je contactpersoon bij Diabeter.

Welke zorgverzekering?

Elk jaar in november bepalen zorgverzekeraars hun premie en de omvang en inhoud van hun verzekeringspolissen. Let goed op welke voor- en nadelen er zijn voor jou of je gezin. Meer informatie over zorgverzekeringen kunt u vinden op de website van de NPCF . De Diabetesvereniging Nederland heeft op het gebied van diabetes en zorgverzekeringen veel onderzocht. 

Lees ook:

Eigen risico

Via de basisverzekering heeft elke verzekerde een verplicht eigen risico van € 385,-- in 2021. Je zorgverzekeraar brengt dit bij je in rekening. Het eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

Een afspraak afzeggen / no show

Indien je een afspraak niet of niet tijdig afzegt (tenminste 24 uur van te voren en zaterdagen / zondagen / feestdagen niet meegerekend), brengen wij je daarvoor rechtstreeks kosten in rekening. Dit bedraagt het door het Ministerie van VWS daarvoor aangegeven tarief van € 45,– per keer. Dit bedrag kun je niet bij je zorgverzekeraar declareren.