Verzekerde zorg

Verzekerde diabeteszorg 

Diabeter levert medische zorg die vanuit de basisverzekering volledig vergoed wordt door zorgverzekeraars. Diabeter heeft een structuur en bestuur als een ziekenhuis en is geen commerciële privé-kliniek. 

Diabeter heeft contracten met alle verzekeraars

Voor 2017 hebben wij met alle grote en kleinere zorgverzekeraars een contract voor de levering van diabeteszorg. De prijzen hiervan staan op deze bladzijde. Wij brengen de kosten van de behandeling van u of uw kind rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar. Je krijgt dus geen rekening thuis.

Welke verzekering?

Elk jaar in november bepalen zorgverzekeraars hun premie en de omvang en inhoud van hun verzekeringspolissen. Let goed op welke voor- en nadelen er zijn voor jou of je gezin. Meer informatie over zorgverzekeringen kunt u vinden op de website van de NPCF . De Diabetesvereniging Nederland heeft op het gebied van diabetes en zorgverzekeringen veel onderzocht. Bovendien heeft de DVN drie zorgverzekeraars geselecteerd voor een strategische samenwerking.

Eigen risico

Via de basisverzekering heeft elke verzekerde een verplicht eigen risico van € 385,-- in 2017. Het eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Je zorgverzekeraar brengt dit bij je in rekening.

Een afspraak afzeggen / no show

Indien je een afspraak niet of niet tijdig afzegt (tenminste 24 uur van te voren en zaterdagen / zondagen / feestdagen niet meegerekend), brengen wij je daarvoor rechtstreeks kosten in rekening. Dit bedraagt het door het Ministerie van VWS daarvoor aangegeven tarief van € 45,– per keer. Dit bedrag kun je niet bij je zorgverzekeraar declareren.