Organisatie | Diabeter

Organisatie

Diabeter is in 2006 opgericht door Henk-Jan Aanstoot en Henk Veeze, beiden kinderarts-diabetoloog. Zij hadden hiermee een helder doel voor ogen: de zorg voor kinderen en jongeren met type 1 diabetes kan en moet beter. De missie van Diabeter getuigt hiervan: naar een toekomst zonder diabetescomplicaties. Volledige focus op type 1 diabeteszorg is hiervoor absolute noodzaak.

De behoefte aan deze focus op type 1 diabetes bleek groot: Diabeter is hard gegroeid. Aanstoot en Veeze hoopten aanvankelijk 400 kinderen en jongeren in behandeling te kunnen nemen. Inmiddels zijn dit er meer dan 3000, verdeeld over de vestigingen in Rotterdam, Deventer, Eindhoven en Groningen. Waar Diabeter is begonnen als type 1 diabetes behandelcentrum voor kinderen en jong-volwassenen, daar is Diabeter nu een behandelcentrum voor álle leeftijden. 

Directie

Nieuwsbericht 28 oktober 2021: Verandering in Bestuur Diabeter


De oprichters van Diabeter, kinderartsen Henk Veeze en Henk-Jan Aanstoot, zijn sinds 1 januari 2022 geen onderdeel meer van de directie van Diabeter. De dagelijkse leiding is nu in handen van Maarten Akkerman, algemeen directeur.

Samenstelling Raad van Bestuur:

  • Maarten Akkerman, PharmD

Raad van Commissarissen:

  • Piet Batenburg, voorzitter
  • Karoly Illy, lid
  • Hanneke Lammers, lid
  • Bert-Arjan Millenaar, lid
  • Remco Velasquez, lid

Medtronic

Sinds 2 april 2015 vormt Diabeter een onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Medtronic. Deze overname is belangrijk voor onze patiënten omdat die ons een flinke stap verder kan helpen. Samen kunnen we het patiëntvriendelijke concept van Diabeter naar een hoger niveau tillen, en sneller voor meer mensen in meer landen beschikbaar maken. Zo zorgen we ervoor dat meer mensen met type 1 diabetes betere toegang tot diabeteszorg krijgen. De samenwerking stelt ons in staat nieuwe producten sneller beschikbaar te stellen voor onze patiënten. Ook kan Medtronic een rol spelen in verdere ontwikkeling van onze IT- en communicatiesystemen. Hiermee kunnen we voor onze patiënten de mogelijkheden voor controle op afstand verruimen en dus de zorg patiëntvriendelijker maken.

Volledige vrijheid

Ook na deze overname blijft Diabeter de onafhankelijke aanbieder van diabeteszorg aan mensen met type 1 diabetes.

Het behandelteam van Diabeter behoudt volledige vrijheid bij de klinische besluitvorming en de keuze van therapieën en van merken diabeteshulpmiddelen, uiteraard in overleg met (de ouders van) de patiënt.


Diabeter hecht grote waarde aan research op het gebied van diabetes, om de zorg voor de patiënten steeds verder te kunnen verbeteren. Hierbij geldt bescherming van de medische gegevens van alle patiënten door de wetten die op dit gebied bestaan en de regels van de Goede Klinische Praktijken (GKP). Diabeter garandeert dat alle individuele patiëntgegevens, alle gegevens van medische onderzoeken en van research binnen de eigen medische omgeving blijven. Medtronic heeft geen toegang tot deze gegevens.

Overname door Medtronic, statement

Lees hier meer over de overname.   Medtronic acquired Diabeter (191,8 KB)

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Diabeter komt op voor de belangen van kinderen, jongeren, ouders en volwassen patiënten van Diabeter. De cliëntenraad van Diabeter bestaat uit patiënten en ouders van patiënten die bij ons onder behandeling zijn. De cliëntenraad heeft een wettelijk recht om Diabeter gevraagd en ongevraagd te adviseren.  Lees hier meer over dit belangrijke  orgaan. 

Maatschappelijke jaarverslagen

Onze maatschappelijke jaarverslagen geven een nog veel uitgebreider beeld van ons behandelcentrum. U kunt ze hieronder downloaden.

jaarbericht Diabeter 2018

Jaarbericht Diabeter 2018 (3,4 MB)

Jaarbericht Diabeter 2019 (2,8 MB)


Jaarbericht Diabeter 2020 (2,9 MB)
 

Jaarbericht Diabeter 2021 (3,5 MB)

   

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Onze algemene voorwaarden kunt u hier inzien.