Cliëntenraad | Diabeter

Cliëntenraad Diabeter

De beste type 1 diabeteszorg, goede informatie en een respectvolle behandeling voor jong en oud met diabetes. Dat is wat wij als cliëntenraad van Diabeter willen. 

Als cliëntenraad van Diabeter komen wij op voor de belangen van kinderen, jongeren, ouders en volwassen patiënten van Diabeter. Wij willen waken voor goede diabeteszorg, goede informatie en een respectvolle behandeling voor jong en oud. De Cliëntenraad heeft een wettelijk recht om Diabeter gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken die belangrijk zijn voor patiënten. We hebben 4 keer per jaar een vergadering en overleggen regelmatig met elkaar en met de directie en medewerkers van Diabeter.

Vacature leden cliëntenraad

Update november 2019: Inmiddels hebben we voldoende reacties ontvangen. Dank daarvoor! Eind november zijn de sollicitatie-/kennismakingsgesprekken met de gekozen kandidaten.
Daarna hopen we de nieuwe samenstelling van de cliëntenraad voor te stellen.


Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft een wettelijk recht om Diabeter gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken die belangrijk zijn voor alle patiënten.  We houden jouw belangen goed in de gaten. We overleggen regelmatig met elkaar en met de directie en medewerkers van Diabeter.

Onze speciale aandacht gaat uit naar nieuwe vormen van communicatie met patiënten zoals cloud care en nieuwe technieken/ontwikkelingen op het gebied van diabetes. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in wat jullie van Diabeter vinden. Samen met Diabeter organiseren we jaarlijks een enquête om de patiënttevredenheid te meten. De uitkomsten hiervan bieden ons belangrijke informatie om ons werk steeds beter te doen. 

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De cliëntenraad van Diabeter bestaat uit patiënten en ouders van patiënten van verschillende locaties. De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

  1. Janneke Spiegelenberg (zelf diabetespatiënt)
    “Bijna 9 jaar heb ik diabetes en ben ik naar tevredenheid onder behandeling bij Diabeter. Ik wil me graag inzetten voor de Cliëntenraad om zo samen te helpen de goede zorg van Diabeter voor iedereen te behouden.’’

  2. Louis van Dijk (zelf diabetespatiënt en vader van diabetespatiënt), voorzitter ad-interim
    "Hou niet vast aan dromen. Want dan vergeet je om te leven."

Ideeën?

Heb je ideeën hoe de zorg bij Diabeter nog beter kan? Laat het ons weten via de mail: clientenraad@diabeter.nl

Geen klachtenbemiddeling

Klachtenbemiddeling behoort niet tot onze taak. Diabeter heeft daarvoor een klachtenfunctionaris. Als je een klacht hebt en je komt er niet uit met je behandelteam, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Diabeter.