Diabeter Research

Diabeter Research

Diabeter is niet alleen een behandelcentrum voor type 1 diabetes (ofwel diabetes type 1). We verrichten ook kwaliteits- en wetenschappelijk onderzoek, zowel intern als in samenwerking met andere ziekenhuizen (bijv. met het Leids Universitair Medisch Centrum [LUMC], het Universitair Medisch Centrum Groningen [UMCG] en het Radboud University Medical Center [Radboudumc]).


Naar de website van Diabeter Research

Naar website van Diabeter Research

Onze Engelstalige website over type 1 diabetesonderzoek. Deze is primair bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in diabetesonderzoek. Maar mensen met diabetes zijn natuurlijk ook heel welkom. Hier worden alle studies bij Diabeter, of waar Diabeter aan meedoet, beschreven. Ook is hier informatie te vinden over alle publicaties die voortvloeien uit deze studies, congresposters en -presentaties en algemeen nieuws over diabetes onderzoek.

Naar Diabeterresearch.com


Kwaliteitsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek

Kwaliteitsonderzoek

De gegevens van alle patiënten samen worden gebruikt om de uitkomsten van de zorg te evalueren en de kwaliteit te monitoren. Een voorbeeld hiervan is het gemiddelde HbAc1 van alle mensen die bij Diabeter onder behandeling zijn, of het aantal mensen dat een pomp gebruikt. Dergelijke getallen zijn belangrijk om de kwaliteit van uw zorg te blijven verbeteren. Diabeter is ook verplicht om deze gegevens te rapporteren aan instanties en overheid. Het gaat hierbij altijd om anonieme en 'geaggregeerde' gegevens (op groepsniveau).

Wetenschappelijk onderzoek

Daarnaast worden uw medische gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van diabetes en ter verbetering van de zorg. Ook hierbij geldt dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In onderzoeksverslagen of publicaties zullen geen gegevens voorkomen die tot u of uw kind herleidbaar zijn. Het betreft uitsluitend gecodeerde gegevens. Uw naam blijft altijd geheim

Studie waaraan Diabeter deelneemt:


Diagnode 3 studie

Onderzoekskandidaten gezocht tussen 12 en 29 jaar oud die korter dan 6 maanden de diagnose type 1 diabetes kregen. Bekijk de oproep van onze kinderarts-endocrinoloog dr. Theo Sas:

Augustus 2022

Proberen het aantal nog werkende bètacellen in de alvleesklier die insuline maken te behouden

Vanaf september 2022 starten we bij Diabeter in Rotterdam met de Diagnode-3 studie bij mensen van 12-29 jaar, die korter dan 6 maanden diabetes hebben. In dit onderzoek wordt gekeken of door behandeling met Diamyd® (en zo nodig vitamine D) de eigen insulineproductie behouden kan worden. Deze studie is een vervolg op de Diagnode-2 studie, waaraan we eerder hebben deelgenomen. Lees hier verder over Diagnode 3.


Afgeronde studies:

Diagnode 2 studie

Diagnode 2 diabetes trial

Deze studie is gestart in maart 2019 en heeft als doel diabetes af te remmen door het immuunsysteem te laten ‘wennen’ aan het lichaamseigen GAD65 en zo zoveel mogelijk nog werkende bètacellen te behouden. De uitvoering is vergelijkbaar met een vaccinatie. Lees hier meer over Diagnode 2

November 2020: update Diagnode-2 studie: het werkt maar niet bij iedereen

In 2022 komt er een vervolg op deze studie. 


Biomarkeronderzoek

Een van de belangrijkste onderzoeken die in mei 2016 van start is gegaan, is het onderzoek naar de verscheidenheid van type 1 diabetes. Kennis over die verscheidenheid in diabetes kan ons naar betere behandelmethodes brengen. Dit biomarkeronderzoek wordt gefinancierd door JDRF Nederland.


Naar het JDRF biomarkeronderzoek
 

Diabil-2 studie

Interleukine-2 is een belangrijke signaalstof van het immuunsysteem en kleine hoeveelheden hiervan zorgen dat bepaalde immuuncellen, de zogenaamde regulatoire T-cellen, in aantal toenemen. Deze cellen zorgen ervoor dat andere immuuncellen de insuline-producerende beta-cellen in de pancreas niet of minder aanvallen.

Lees hier meer over deze studie


In de onderstaande links kun je lezen welke diabetesonderzoeken er in Nederland gedaan worden:

https://www.dvn.nl/leven-met-diabetes/deelnemen-aan-onderzoeken

https://www.diabetesfonds.nl/wat-we-doen/genezing-van-diabetes-type-1

https://www.kindenonderzoek.nl/


Meer lezen:

- Hypoglykemie: ook een lange termijn complicatie van diabetes type 1
- 'Onderzoek naar diabetes moet over'
- Diabetes door te schoon te leven? 
- Krijg je van vaccineren diabetes??
- Diabeter doet mee aan DSense-onderzoek Prof. Bart Roep
- Glucagon, veel meer dan een oranje doosje
- Diabeter en UMCG Groningen ontvangen grote onderzoekssubsidie