Het team van Diabeter

Locatie

  • Diabeter Deventer
  • Diabeter Groningen
  • Diabeter Rotterdam
  • Diabeter Schiphol
  • Diabeter Veldhoven

Artsen/Medisch specialisten

Diabetesverpleegkundigen

Diëtisten/educators

Doktersassistenten

Overige teamleden

Psychologen

Research