Continue glucosemonitoring

Continue glucose monitoring (CGM)

Continue glucose monitoring, in de volksmond de sensor, kan voor veel mensen met type 1 diabetes een enorme verbetering betekenen in het regelen van hun bloedsuikers. Je komt voor vergoeding door je zorgverzekering in aanmerking als je voldoet aan een van de volgende criteria:

Criteria vergoeding CGM

 • Je bent jonger dan 18 jaar
 • Je bent ouder dan 18 jaar en hebt te maken met hoge HbA1c-waardes, waarvan de HbA1c-waarde in 4 opeenvolgende kwartalen, tenminste 3 x boven 8.0% /64 mmol/mol was.
 • Je hebt een zwangerschapswens of bent zwanger
 • Je hebt te maken met ernstige hypoglycemieën en/of ongevoeligheid voor hypoglycemieën (hypo-unawareness)

Wat is Continue Glucose Monitoring

Bij een continue glucosemeting (CGM) wordt een klein flexibel naaldje net onder de huid gebracht die verbonden is met een sensor. Die sensor meet 24 uur per dag en om de 5 minuten de glucosewaarde. Dat geeft permanent een goed inzicht in het verloop.

Het verschil met een Flash Glucose Monitoring:

Met de Flash Glucose Meter (FGM) wordt de glucosewaarde eigenlijk ook continu gemeten, maar die waarde is niet continu zichtbaar. De FGM maakt alleen een upload van je glucosewaarde wanneer je met je mobiele telefoon of de speciale reader langs de sensor gaat. Dat is bij CGM anders, hiermee kun je continu je glucosewaardes in de gaten houden via een speciale ontvanger of je smartphone die automatisch de glucosewaardes weergeeft.

Een ander verschil is dat FGM op dit moment (jan. 2020) wèl vergoed wordt vanuit de ziektekostenverzekering aan iedereen met type 1 diabetes. 

Er zijn verschillende merken Continue Glucose Meter:

 •  Dexcom. Deze sensor is draadloos. Er zijn geen vingerprikken of kalibraties vereist. Hij moet elke tien dagen vervangen worden.
 •  Guardian Sensor 4. Deze CGM kan gekoppeld worden aan een insulinepomp van Medtronic. Zo ontstaat een systeem dat samenwerkt: de pomp kan bij een dreigende lage bloedglucose zichzelf tijdelijk uitschakelen, of werken als een closed-loopsysteem. Deze sensor kan ook los van de pomp gebruikt worden en blijft zes dagen zitten.
 • FreeStyle Libre 3. Deze sensor valt onder de CGM-regeling en dus niet iedereen die FSL 2 gebruikt kan zo maar overstappen naar FSL 3. 

Regels van je zorgverzekeraar voor het gebruik:

Aan het gebruik van CGM zijn kosten verbonden, die als je voldoet aan de criteria door de zorgverzekeraar worden vergoed. De zorgverzekeraar verwacht dan wel dat wij als behandelaar met jou als patiënt behandeldoelen afspreken. Dat kan zijn dat je een beter HbA1c wilt bereiken, of minder schommelingen in de glucosewaardes wilt hebben. Ook moet je zorgen dat je kennis over CGM op orde is en dat je deze correct weet toe te passen.

Medisch voorschrift

Het verstrekken van CGM gaat op een medisch voorschrift. Je arts / diabetesverpleegkundige moet daarvoor een aanvraagformulier van je zorgverzekeraar invullen en ondertekenen. Daarmee verklaart hij dat er met jou een aantal afspraken zijn gemaakt over:

 1. Je voldoet aan de criteria voor vergoeding. Voor alle indicaties geldt de vergoeding voor 1 jaar, waarna verlenging mogelijk is.
 2. Je volgt de bij de CGM-techniek passende educatie zoals genoemd in het consensusdocument en weet deze kennis toe te passen
 3. Je gebruikt geen FGM en er is bewust gekozen voor CGM op basis van behandeldoelen en voor jou geldende criteria en situatie.
 4. De behandeldoelen zijn vastgelegd in je medisch dossier.
 5. Er wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig wordt bij het niet bereiken van de doelen gekeken of CGM nog nuttig is (stopcriteria).
 6. Deze afspraken zijn gebaseerd op de consensus 'Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet FGM en CGM'.

Door het aangeven van je interesse in sensortechnologie, verklaar je akkoord te gaan met de volgende zaken:

 • Je gaat ermee akkoord dat je behandelaar de voor deze aanvraag noodzakelijke gegevens, inclusief noodzakelijke medische gegevens, in het aanvraagformulier voor de leverancier en de zorgverzekeraars vermeldt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beoordeling van je aanvraag voor FGM.
 • Je geeft je uitdrukkelijke toestemming om aanvullende informatie over deze aanvraag op verzoek van (de medisch adviseur van) de zorgverzekeraar te verstrekken aan de zorgverzekeraar, mits noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag.
 • Je begrijpt dat je pas in aanmerking kom voor de CGM- materialen als je voldoet aan de gestelde criteria.

Beperkingen voor gebruik CGM:

We herhalen de criteria vanuit de overheid nogmaals voor het vergoed krijgen van CGM bij mensen met type 1 diabetes:

 • Je bent jonger dan 16 jaar
 • Je bent ouder dan 18 jaar en hebt te maken met hoge HbA1c-waardes, waarvan de HbA1c-waarde in 4 opeenvolgende kwartalen, tenminste 3 x boven 8.0% /64 mmol/mol was.
 • Je hebt een zwangerschapswens of bent zwanger
 • Je hebt te maken met ernstige hypoglycemieën en/of ongevoeligheid voor hypoglycemieën (hypo-unawareness)

Indien je bij Diabeter onder behandeling bent, aan de criteria voldoet en belangstelling hebt voor dit hulpmiddel, lees dan verder. 

Hoe kan ik weten of ik daadwerkelijk in aanmerking kom voor vergoeding?
Er zijn drie stappen bij belangstelling voor dit hulpmiddel CGM:
Stap 1:
Je geeft je interesse aan voor de eerste kennismaking met CGM. 

Stuur een mail naar sensor@diabeter.nl
Vermeld je volledige naam en je geboortedatum. 

Je krijgt vervolgens een email terug met een link naar meer informatie over de verschillende systemen die er zijn, en een interesseformulier. 
Stap 2:
Je stuurt het interesseformulier ondertekend terug naar je behandelteam. Dan wordt door het team gekeken of je aan de criteria voor vergoeding voldoet en of alle lichten 'op groen staan’: is de educatie gegeven? Als je in aanmerking komt, volgt stap 3.
Stap 3:
Het voorschrijven van medicijnen en hulpmiddelen vereist een akkoord / handtekening van je behandelaar. Als je in aanmerking komt voor vergoeding dan hoor je dat van je behandelteam die dan tevens digitaal het voorschrift naar Diabstore stuurt. Je kunt dan de volgende dag een bestelling doen bij Diabstore.
Ben je niet bij Diabstore, dan heb je een aanvraagformulier nodig dat je vervolgens naar je leverancier stuurt. Wij sturen dat formulier naar je op. 
Op het eerstvolgende bezoek /gesprek zullen we ook een gezamenlijk plan maken hoe we de gestelde doelen zullen gaan halen.
Indien je niet voor vergoeding in aanmerking komt hoor je dat uiteraard met de reden(en) ook van uw team. Op een volgend bezoek zal uiteraard verder overleg volgen om te kijken hoe we jou op de beste manier verder helpen.