NIEUWSBERICHT

Praten met kinderen over corona

26 maart 2020

diabetespsycholoog Dr Giesje Nefs Het coronavirus zet ook de wereld van kinderen op zijn kop. Ook zij zitten met vragen en angsten. De do’s en dont's van onze psychologe Giesje Nefs op een rij.


 

NIET: het probleem negeren / wegwuiven

 • Doe niet alsof er niets aan de hand is of zeg niet dat er niets aan de hand is. Kinderen merken aan volwassenen dat er iets is waar zij bezorgd over zijn, zeker als de gesprekken en tv-programma’s er vaak over gaan.

WEL: open zijn en vragen beantwoorden

 • Geef kinderen de kans om hun vragen te stellen en zorgen te delen. Kinderen merken aan volwassenen dat een onderwerp lastig is en beginnen er dan vaak zelf niet over. Neem hier de tijd voor en luister actief. Stel vragen, vat samen.

 • Probeer zo concreet, passend, en eerlijk mogelijk antwoord te geven op vragen. Je mag zeggen dat het iets is waar we allemaal ongerust over zijn. Er zijn verschillende voorbeelden van uitleg op het begripsniveau van kinderen beschikbaar.

 • Zorg er tegelijk voor dat duidelijk is dat zij het niet hoeven op te lossen: benadruk dat ze erop kunnen vertrouwen dat de volwassenen in Nederland en daarbuiten het gaan oplossen.

 • Als je een antwoord niet weet, kun je daar eerlijk over zijn en tegelijk veiligheid en hoop bieden, bijv. door te zeggen dat er slimme mensen mee bezig zijn.

 • Controleer of het kind de uitleg heeft begrepen; doe dit op een speelse manier.

 • Benoem de angst, erken die, en geef aan dat het niet erg is om bang te zijn.

 • Geef houvast aan het kind: bespreek samen wat het kind kan doen (bijv. handenwassen) en hoe je je beter kunt voelen als je het spannend vindt (bijv. afleiding).

 • Jonge kinderen betrekken de emoties van hun ouders vaak op zichzelf, ook al gaat het ergens anders over. Houd in de gaten dat zij zichzelf niet de schuld gaan geven.

 • Let op de eigen reacties: Wat volwassenen uitstralen, bepaalt voor een groot deel hoe het kind reageert. Let er dus ook op hoe je zelf omgaat met het nieuws.

 • Bij jonge kinderen kun je van het handen wassen een leuke activiteit maken, bijv. door te zingen of een verhaaltje te vertellen.

 • Als kinderen bang zijn, neem die angst dan altijd serieus (zonder het te groot te maken). Kijk samen waar het kind precies bang voor is. Daarmee kun je samen al kijken in hoeverre angstige gedachtes kloppen. 

 • Zorg ook voor zoveel mogelijk dagelijkse routine, dat geeft houvast.

 • Uitleg geven over het virus en de maatregelen kan onzekerheid en onwetendheid wegnemen, en daarmee angstige gevoelens.

 • Meestal gaan angsten na verloop van tijd vanzelf weer over. Zo niet, dan is het goed om aan de bel te trekken.

 

Coronavirus en diabetes: de mentale kant voor volwassenen

Prof. Frank Snoek, als (diabetes)psycholoog verbonden aan het Amsterdam UMC, besteedt hier voor volwassenen aandacht aan de mentale kant van het coronavirus.  

 


Meer lezen over Diabeter, gespecialiseerd behandelcentrum voor diabetes type 1 voor zowel kinderen als volwassenen:

 

Praten met kinderen over corona