Wie we zijn | Diabeter

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl Diabeter is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Diabeter, gespecialiseerd in de behandeling van type 1 diabetes

De missie van Diabeter: een toekomst zonder diabetescomplicaties 

Diabeter is hét behandelcentrum voor type 1 diabetes (in de volksmond ook wel suikerziekte genoemd). Wij verlenen niet alleen goede diabeteszorg, we willen de diabeteszorg verbeteren! Wij werken aan een toekomst zonder diabetescomplicaties voor al onze patiënten. Onze aanpak leidt nu al tot bijzondere resultaten: 48% van onze insulinepompgebruikers bereikt een HbA1c*) van lager dan 7,5% / 58 mmol/l. Een bijzonder goede uitkomst, ook internationaal gezien.

Gezonder opgroeien met diabetes

Een zo laag mogelijk HbA1c is belangrijk, want een betere diabetesregeling betekent een kleinere kans op complicaties door diabetes op latere leeftijd, en minder ziekenhuisopnamen (slechts ca. 1,9% van onze patiënten per jaar krijgen met een ziekenhuisopname te maken). De ruim 2500 mensen met diabetes type 1 die bij ons onder behandeling zijn, groeien gezonder op of leven gezonder. Dit betekent dat diabetescomplicaties op latere leeftijd zoveel mogelijk worden voorkomen.

 *) Het HbA1c is een maat voor gemiddelde waarde van de bloedglucosespiegel over de afgelopen 2 à 3 maanden. Streefwaarde bij kinderen met kinderen is <7,5% (< 58 mmol/l.).

We laten graag onze patiënten zelf aan het woord: 

Snelle groei: al meer dan 2600 patiënten

Diabeter is in 2006 opgericht door kinderartsen dr. Henk-Jan Aanstoot en dr. Henk Veeze, beiden afkomstig van het Erasmus Sophia Kinderziekenhuis en later het IJsselland Ziekenhuis. Zij vonden dat de diabeteszorg voor kinderen en jongeren beter moest. Deze kinderen en jongeren verdienen een toekomst zonder diabetescomplicaties! En dit vraagt om een zelfstandig gespecialiseerd centrum waar diabetes het enige aandachtspunt is. De behoefte aan zo’n centrum bleek ongekend groot. We hoopten zo’n vierhonderd kinderen en jongvolwassenen met type 1 diabetes te kunnen behandelen. Inmiddels zijn dit er al meer dan 2600, verdeeld over de vestigingen in Rotterdam, Schiphol, Deventer, Eindhoven en Groningen.  Inmiddels behandelen we niet alleen kinderen meer, maar ook volwassenen. 

Ik wil meer informatie of een kennismakingsafspraak maken


Diabeter: anders door focus en vernieuwing

Zorg aan kinderen en volwassenen met diabetes type 1 verdient een gespecialiseerd behandelcentrum met een volledige focus op diabetes type 1 (ofwel suikerziekte type 1). Alleen door focus kunnen we optimale diabeteszorg verlenen aan de jonge mensen die opgroeien met deze chronische ziekte. Diabeter biedt niet alleen diabeteszorg, maar levert een actieve bijdrage aan het steeds beter maken van die zorg. We doen dit door actief bij te dragen aan onderzoek dat onze patiënten een leven zonder diabetescomplicaties moet bieden, en dat uiteindelijk moet leiden tot volledige genezing van type 1 diabetes. 

De nieuwste insulinepomp- en sensortechnologie

Om de diabeteszorg te verbeteren, passen we de nieuwste technologieën toe die voor mensen met type 1 diabetes beschikbaar zijn. We  nemen nationaal en internationaal deel aan onderzoek dat moet leiden tot betere behandeling en uiteindelijk tot genezing van diabetes. 

24 uur per dag bereikbaar

Diabetes heb je altijd. Daarom kun je bij ons zeven dagen per week, 24 uur per dag direct en zonder tussenkomst van anderen een in type 1 diabetes gespecialiseerde zorgverlener  van Diabeter bellen voor dringende vragen en overleg. Wij zijn in staat om ook elke andere vraag over je diabetesregeling snel te beantwoorden. Dat kan op drie manieren:

  1. Door te bellen naar onze dagelijkse telefonische spreekuren,
  2. Door na een upload van je glucosewaardes om contact te vragen per email. Je krijgt op werkdagen doorgaans dezelfde dag nog antwoord van je diabetesteam.
  3. Door een 'losse' mail te sturen naar je diabetesteam.  Ook dan krijg je doorgaans dezelfde dag nog antwoord.

Juist die laagdrempelige bereikbaarheid en het vaak contact kunnen hebben met je diabetesteam heeft een positief effect op het regelen van type 1 diabetes

 E-health: 

Ehealth bij diabetes type 1:  direct onze feedback op je glucosewaardes Diabeter levert bijna ‘real-time’ zorg op maat door het op afstand in de gaten houden van de bloedglucosewaarden. Die waardes kun je als patiënt gemakkelijk vanuit glucosemeter en insulinepomp uploaden via ons eigen systeem. Daarna krijg je binnen een paar minuten een kleurenoverzicht in je email (ther@piemail) dat inzicht geeft in de gluoceswaardes van de voorafgaande weken. Rode waardes betekenen te hoge waardes, blauwe waardes staan voor te lage bloedsuikers, en groene waardes zijn goed. Zo weet je in één oogopslag waar je staat en kun je, als je dat wilt, overleggen met het medisch team van Diabeter.  

Zorg en research naar diabetes

Kinderen en volwassenen met type 1 diabetes verdienen optimale zorg. Juist hiervoor is Diabeter in 2006 ontstaan. Maar goede diabeteszorg bieden alleen is niet genoeg. Diabeter wil de zorg ook verbeteren. We willen dat kinderen en jongvolwassenen met diabetes  een toekomst zonder diabetescomplicaties tegemoet kunnen gaan. Als uiteindelijke doel wensen we dat type 1 diabetes te genezen is. Research is dan ook een buitengewoon belangrijk aandachtsgebied voor Diabeter. Hier vind je onze website over onderzoek naar type 1 diabetes

Educatie en regie

Diabeteszorg vereist heel veel handelingen en en werk per dag. ‘Het is een extra baan naast je gewone werk’ zeggen ouders en patienten wel eens.  Diabeter kan daarbij de educatie en regie leveren, ook voor de omgeving van een patiënt. We organiseren bezoeken thuis en bijeenkomsten voor ouders, kinderen en ook speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor de leerkrachten van onze patiënten. Bij Diabeter staat persoonlijk en intensief contact altijd voorop.
Waar in het verleden de polikliniekbezoeken het belangrijkste waren, zijn nu de tussentijdse contacten per e-mail, via uploads en telefoon een belangrijk onderdeel van onze diabeteszorg. Dit maakt het mogelijk de diabetesregeling continue aan te passen en bij te stellen. Anders dan wat vroeger ‘instellen’ heette, leren wij ouders en patiënten nu continue de diabetes aan te passen. Daardoor is meer dan ooit een flexibeler en dynamischer leven mogelijk.

Medische resultaten

De kwaliteit van zorg voor mensen met type 1 diabetes is af te meten aan twee waarden: de HbA1c-waarde en het aantal diabetes gerelateerde acute ziekenhuisopnamen.

Voor kinderen en jongeren is een HbA1c lager dan 7,5 procent (58 mmol/mol) de streefwaarde en voor volwassenen lager dan 7 procent (53 mmol/mol). In 2016  bereikte 48% van onze patienten met een insulinepomp een HbA1-c waarde lager dan 7,5% oftewel lager dan 58 mmol/mol (dus in target).  Nog beter waren de resultaten bij patiënten die zowel een pomp als een sensor gebruiken. Van hen had 76% een gemiddelde HbA1c-waarde van minder dan 7,5 % oftewel lager dan 58 mmol/mol.  

Internationaal gezien zijn dit goede uitkomsten. Ook belanden de patiënten van Diabeter verhoudingsgewijs veel minder vaak in het ziekenhuis vanwege een acuut probleem dat met diabetes te maken heeft. Bij Diabeter was dat in 2016 op jaarbasis gemiddeld slechts maar 2,9% (0 - 18 jaar) en 0,8% (18 jaar en ouder) van onze patiënten, wat het gemiddelde brengt op 1,9%Awards:

Natuurlijk zijn we trots op de erkenning die we in Nederland maar ook in het buitenland krijgen.

Patient Centricity Award 2018

PMEA Award 2018 Patient Centricity Op 22 november 2018 werden we door PMEA (Pharmaceutical Market Excellence Award) uitgeroepen tot de winnaar in de categorie 'Patient centraal'.

Uit het jurycommentaar:
(zie ook dit korte fragment op Youtube):

“What you did was actually demonstrate that you really do get business about. Not just talking about it, but actually living it, and creating something that really does put the patient at the center. So you change the whole model of care, based around the patient. All the other submissions didn’t take that approach.”

ValueBased HealthCare prize 2017

In 2017 ontvingen we uit vele Europese inzendingen de Value-based Healthcare Prize voor onze patiëntgerichte, gespecialiseerde en uitkomstgerichte diabeteszorg.

Achmea Quality Award

Winnaar Achmea Quality Award: Diabeter Daarnaast zijn we winnaar van de Achmea Quality Award in 2014 voor onze Therapiemail. Uit meer dan 85 inzendingen op het gebied van innovaties in de gezondheidszorg werden wij met een ruime meerderheid gekozen tot winnaar. "Met deze e-health toepassing is het Diabeter gelukt om de zorguitkomsten (HbA1c) voor de patiënt structureel te verbeteren”, zo vermeldt het juryrapport.

Zorgonderneming van het jaar 2007

Reeds een jaar na onze oprichting in 2006 werden we gekozen tot Zorgonderneming van het jaar, een enorm compliment voor ons. 


Ik wil meer informatie of een kennismakingsafspraak maken

Het diabetesteam van Diabeter, zorg aan kinderen met diabetes type 1