Onderzoek verscheidenheid type 1 diabetes

Biomarkeronderzoek Diabeter

Biomarker onderzoek: 

Update 18 december 2020: 

30% van de deelnemers maakt nog C-peptide en heeft dus nog werkende betacellen! 

Update biomarkeronderzoek
 

 

Type 1 diabetes is niet 1 ziekte, maar kent allerlei vormen. Dat wordt steeds duidelijker. Reden voor ons om die verschillen te onderzoeken zodat we tot een betere behandeling kunnen komen. Dankzij de steun van het JDRF kunnen we dit wetenschappelijk onderzoek doen, samen met het UMCG en Haaglanden MC.

Waarom dit onderzoek?

We weten inmiddels dus dat niet iedereen dezelfde vorm van type 1 diabetes heeft. De ziekte verloopt bij iedereen anders. Met dit onderzoek willen we uitzoeken wat de oorzaak van die verscheidenheid is. Want als we de ziekte beter gaan begrijpen, verwachten we uiteindelijk tot een betere behandeling van de ziekte te komen. Een behandeling die meer op de persoon is afgestemd en daarmee uiteindelijk betere resultaten zal kunnen geven.

Meer lezen:
*  Blog  dr. Henk-Jan Aanstoot: biomarkerstudie: verscheidenheid in beeld  
*  Diabetes type 1: niet 1 ziekte, onderzoek moet over

Wat doen we?

Bij 600 mensen (16+) die vijf jaar of langer type 1 diabetes hebben, verzamelen we op drie momenten bloed en urine. Dat doen we met een tussenpoos van steeds 1 jaar. Bij 150 mensen doen we een extra, gedetailleerd onderzoek door middel van een zogenaamde Milkshake test. Met de Milkshake test kunnen we een aantal bijzondere aspecten over de insuline-producerende beta-cellen te weten komen. Bijvoorbeeld waarom bij sommige mensen na jaren de insulineproductie weer voorzichtig op gang komt.  

Wil je meer weten?

In deze patiënteninformatiefolder (366,7 KB) vind je een uitgebreide beschrijving van het onderzoek. Je kunt je niet meer aanmelden voor dit onderzoek, omdat we voldoende deelnemers hebben.

 

Met vriendelijke groet,

namens het onderzoeksteam,

Dr. H.J. Aanstoot, Diabeter
Dr. P.H.L.M. Geelhoed-Duijvestijn, Diabetes Zorg Haaglanden (HMC)
Prof.dr. B.H.R Wolffenbuttel, UMCG