NIEUWSBERICHT

Glucagon, veel meer dan een oranje doosje...

18 september 2015

BLOG
Door dr. Henk-Jan Aanstoot, diabetesonderzoeker en kinderarts bij Diabeter

Op de EASD 2015, het jaarlijkse Europese diabetescongres, volg ik een sessie over glucagon: novel insights. De meeste mensen kennen glucagon als een hormoon dat in geval van nood bij een ernstige hypoglycemie kan worden toegediend. Het is dat oranje doosje in de koelkast dat je hopelijk nog nooit hebt gebruikt. Glucagon is echter een ondergewaardeerd sleutelhormoon in de glucosehuishouding.

Waar insuline de bloedglucosewaarde verlaagt, waardoor we glucose kunnen opslaan in cellen, daar zorgt glucagon er onder meer voor dat we op tijd weer glucose in het bloed kunnen krijgen. In ons lichaam is er dus een nauw samenspel en balans nodig tussen de twee hormonen.

Glucagonoverschot 

Bij type 1 diabetes gaat dat mis. De insulinecellen (betacellen) gaan dood of kunnen niet meer voldoende insuline maken. Dat is niet het enige. Door het wegvallen van de balans gaan de glucagon-makende cellen (alfa-cellen) veel te veel glucagon maken. In onderzoek van Dr. Young Lee van de Unger groep bleek dat als je de glucagon van deze 'op hol geslagen' alfacellen uitschakelt, er een vrijwel normale glucosewaarde ontstaat. Niet het gebrek aan insuline, maar het overschot aan glucagon maakt de problemen van de glucoseregeling bij diabetes. Met experimentele geneesmiddelen en -antistoffen is diabetes dan ook in proefdieren te behandelen zonder insuline. Dat klinkt vreemd en er zal nog meer onderzoek nodig zijn. Wij zijn immers geen muizen...

Onderzoek bij Diabeter

In onze JDRF biomarker studie onderzoeken we of dit bij mensen met type 1 diabetes een rol speelt. Zijn er mensen met ook zo’n glucagon-overschot? Stoort dat ook hun glucoseregeling? Kunnen we daar wat aan doen met bijvoorbeeld al bestaande medicamenten zoals GLP-1 analogen? We hopen volgend jaar de eerste antwoorden te hebben. Intussen zijn diverse bedrijven bezig met het ontwikkelen van glucagonremmende medicijnen. Dat heeft te maken met nog een nieuw inzicht, oftewel novel insight: glucagon en z'n familieleden regelen ook via de hersenen stofwisselingszaken inclusief zaken als hoger gevoel. Veel meer dus dan een oranje doosje....

Meer weten? Kom naar een open avond

Meer weten over deze studie? Binnenkort organiseren we voor al onze vestigingen (Rotterdam, Schiphol, Veldhoven en Deventer) open avonden waar Henk-Jan Aanstoot meer zal vertellen over zijn diabetesonderzoek. Ook kun je vragen stellen aan onze in diabetes gespecialiseerde kinderartsen. De avonden zijn vrij toegankelijk voor ouders van kinderen met diabetes die Diabeter beter willen leren kennen. Het aantal plaatsen is beperkt dus meld je snel aan

 

Glucagon, veel meer dan een oranje doosje...