Privacy

Je gegevens vragen om een goede bescherming. Medische gegevens vergen al helemaal een zorgvuldige omgang en bewaking. Daarom besteden wij veel aandacht aan de bewaking van je privacy, zowel voor de mensen die bij ons onder behandeling zijn als wanneer je onze website bezoekt.

Privacyverklaring website

Bij het bezoek aan deze website hechten wij  het hoogste belang aan de beveiliging van de gegevens en je privacy. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Diabeter omgaat met persoonsgegevens van de bezoekers van haar website. Wij zullen je persoonsgegevens behandelen:

  • met vertrouwelijkheid en redelijkheid
  • op gepaste wijze, in overeenstemming met onze missie
  • op rechtmatige wijze, met inachtneming van wetgeving, richtlijnen, voorschriften en principes op het gebied van gegevensbescherming.

Meer informatie vind je hier:  Privacyverklaring website Diabeter (575,2 KB)


Privacybewaking en beveiliging van je medische gegevens bij Diabeter

Voor een goede behandeling is het nodig dat wij als jouw behandelaar een dossier aanleggen. Ook vanuit de wet WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst) is dit verplicht.

In dit document geven wij je meer uitleg over de beveiliging van de gegevens en de privacy van jou als patiënt en je contactpersonen. Tevens leggen wij uit wat wij over jou geregistreerd hebben, wat wij ermee doen en welke rechten je in dat verband hebt.

Privacybewaking en beveiliging medische gegevens Diabeter (288,7 KB)