Diagnode 2: type 1 diabetes trial


Dr. Theo Sas over de Diagnode-2 studie: "We proberen de afweerreactie in te perken."

Update november 2020: het werkt, maar niet bij iedereen!

Diagnode-2 studie: proberen het aantal nog werkende bètacellen te behouden

In maart starten we in Rotterdam met de Diagnode-2 studie bij mensen van 12-24 jaar die korter dan 6 maanden diabetes hebben. In dit onderzoek wordt gekeken of door behandeling met Diamyd® en vitamine D de eigen insulineproductie behouden kan worden.

Een minder felle afweerreactie tegen de insulineproducerende cellen

In het bloed van patiënten die net type 1 diabetes hebben zijn vaak afweerstoffen tegen het lichaamseigen eiwit GAD65 te vinden. Dit bracht Zweedse onderzoekers op het idee om het afweersysteem te laten ‘wennen’ aan GAD65, net als bij een vaccin. Hierdoor reageren de immuuncellen minder sterk tegen de betacellen en blijven er meer insuline-producerende cellen over. De onderzoekers hebben van GAD65 het medicijn Diamyd® ontwikkeld. In verschillende kleine studies met volwassenen en kinderen bleek Diamyd® veilig. In een Zweedse studie met 70 kinderen was het ook effectief. Kinderen die het medicijn kort na de diagnose kregen, hadden minder afname van hun eigen insulineproductie dan kinderen uit de controlegroep.

Diagnose 2 diabetes trial

Screening

Deelnemers aan de Diagnode-2 studie worden eerst gescreend om te kijken of deelname mogelijk en zinvol is. Wie met de studiebehandeling kan beginnen krijgt drie maal, met een tussenpoos van één maand, een injectie met Diamyd® of placebo (onwerkzame stof) in een lymfeklier in de lies en neemt daarnaast dagelijks vitamine D druppels of een placebo in gedurende 4 maanden. De totale duur van de studie is 15 maanden. Of je Diamyd®/vitamine D of placebo gaat krijgen, wordt bepaald door loting. De deelnemer en de onderzoeksarts weten beiden niet welke studiebehandeling er wordt gegeven.

Onze patiënten die aan de voorwaarden voor deelname voldoen (12 - 24 jaar, korter dan zes maanden type 1 diabetes) krijgen van hun behandelend arts een uitnodiging om deel te nemen. Als je in een ander ziekenhuis onder behandeling bent, neem dan eerst contact op met je eigen medisch specialist. 

Zie ook dit artikel op diabetestype1.nl  van het Diabetes Fonds en de officiele website van de studie: http://www.diagnode-2.com/nl

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Ons researchteam beantwoordt je vragen graag. Je kunt ze bereiken op onderzoek@diabeter.nl

Onderzoekers: Dr. T. Sas en dr. D. Mul