Team

Locatie

  • Diabeter Deventer
  • Diabeter Eindhoven
  • Diabeter Groningen
  • Diabeter Rotterdam
  • Diabeter Rotterdam1
  • Diabeter Rotterdam2
  • Diabeter Rotterdam3

Artsen/Medisch specialisten

CloudCare team

Diabetesverpleegkundigen

Diëtisten/educators

Directie

Doktersassistenten

Overige teamleden

Psychologen

Research

Verpleegkundig specialist