Amaal Abdalla

Terug naar personeel

Diabetesverpleegkundigen

Amaal Abdalla

Diabetesverpleegkundige Werkzaam in: Diabeter Rotterdam3

Amaal Abdalla werkt als diabetesverpleegkundige voor Diabeter Rotterdam.