Dr. Henk Veeze

Terug naar personeel

Overige teamleden

Dr. Henk Veeze

Technology Innovation & International Expansion Director Werkzaam in: Diabeter Rotterdam

BIG-nummer: 89024442601

Dr.H.J. Veeze deed als student-assistent onderzoek naar stofwisselingsziekten. Hij volgde zijn opleiding tot kinderarts bij het Sophia Kinderziekenhuis. Deze opleiding werd enkele jaren onderbroken voor een promotieonderzoek naar cystic fibrosis (taaislijmziekte). Na deze opleiding is hij enkele jaren als chef de clinique werkzaam gewerkt in het Sophia Kinderziekenhuis en in 1995 is hij gepromoveerd op het genoemde onderzoek. Meerdere internationale publicaties zijn in vooraanstaande medisch-wetenschappelijke tijdschriften verschenen. Naast vele initiatieven in de ontwikkeling van het elektronisch patiënten dossier en erkenningen op dit gebied heeft hij zich de laatste jaren in het Sophia Kinderziekenhuis in toenemende mate toegelegd op de diabeteszorg. Na nog twee jaar aan de afdeling Klinische Genetica te Rotterdam verbonden te zijn geweest, werden alle werkzaamheden voortgezet in het IJsselland Ziekenhuis, waar hij samen met dr. Aanstoot een landelijke polikliniek voor kinderdiabetes startte. Hij ontwikkelde zelf een volledig elektronisch patiëntendossier en richt zich op kwaliteit van zorgonderzoek bij diabetes.

Dr. Veeze was voorzitter van de vakgroep Kindergeneeskunde, vice-voorzitter van de Medische Staf en lid van het Management Team van het IJsselland Ziekenhuis en lid van diverse nationale en internationale commissies. Naast de werkzaamheden binnen Diabeter heeft hij een (onbezoldigde) aanstelling bij het ErasmusMC en is hij buitengewoon staflid van het IJsselland Ziekenhuis. Momenteel houdt hij zich naast de organisatie van Diabeter vooral bezig met kwaliteit van zorgonderzoek bij diabetes en de ontwikkelingen met nieuwe continue bloedglucosemeetsystemen.