Marieke Moerman

Back to team members

Overige teamleden

Marieke Moerman

Communicatiemedewerker Werkzaam in: Diabeter Rotterdam

Sinds december 2012 werk ik voor Diabeter. Mijn takenpakket omvat eigenlijk alles op het gebied van de externe communicatie van Diabeter. Zoals deze website bijvoorbeeld!

Sinds ik bij Diabeter werk ben ik me steeds bewuster geworden van verschillen in kwaliteit van zorgaanbieders. Specialisatie loont, want geeft meer kennis en ervaring en daarmee een hogere kwaliteit van zorg. Precies wat Diabeter doet met type 1 diabeteszorg.

Diabeter is een groeiende, springlevende organisatie met een duidelijke missie: kinderen en volwassenen met type 1 diabetes zodanig medisch begeleiden dat ze later zo weinig mogelijk complicaties ondervinden van hun chronische ziekte. Ik vind het bijzonder dat ik aan zo’n organisatie mag bijdragen.