Marja Buijs

Back to team members

Overige teamleden

Marja Buijs

Quality Improvement Coordinator (QIC) Werkzaam in: Diabeter Rotterdam

Na mijn opleiding tot diëtist werkte ik 25 jaar met veel plezier als diëtist in het Vlietland Ziekenhuis in combinatie met leidinggeven aan het team Diëtetiek. Daarbij begeleidde ik onder andere patiënten met diabetes.

In de jaren daarna gaf ik een periode full-time leiding aan diverse afdelingen in het ziekenhuis, waarbij ‘kwaliteit’ een steeds belangrijkere plaats kreeg. Zo stoomde ik, binnen een enthousiast kwaliteitsteam, de dialyse-afdeling klaar voor de HKZ-certificering in 2008, een leerzaam traject. Kwaliteit en veiligheid werd zo de ‘hobby in mijn werk’. In 2012 ging ik mij als beleidsadviseur volledig bezig houden met kwaliteit en patiëntveiligheid en begin 2016 maakte ik de overstap naar Diabeter.

De drijfveer in mijn werk is dat mijn bijdrage er direct of indirect toe moet leiden dat de zorg voor de mensen met type 1 diabetes, waaronder veel kinderen, verder verbeterd of nog veiliger wordt.
Diabeter levert zorg van zeer hoog niveau en die dient voortdurend onderhouden, gecontroleerd, aangetoond en weer verder verbeterd te worden, in een doorlopende cyclus binnen een ‘veligheidsmanagementsysteem’. Input daarvoor komt uit onder andere tevredenheidsonderzoek, adviezen van de cliëntenraad, audits en risicoanalyses, bijvoorbeeld als we met een nieuwe behandelingswijze of –techniek voor diabetes starten.

Dat doen we bij Diabeter met elkaar, maar iemand moet dat coördineren en dat is mijn werk. Meer hierover is te vinden op https://diabeter.nl/nl/over-diabeter/patientveiligheid.