Drs. Sarah Bovenberg

Back to team members

Artsen/Medisch specialisten

Drs. Sarah Bovenberg

Internist-endocrinoloog Werkzaam in: Diabeter Eindhoven

BIG-nummer:69038229001

Opleiding: Geneeskunde: Erasmus Rotterdam

Specialisatie: UMCN-Radboud, Nijmegen

Bijzonderheden: lid kerngroep Diabetes NIV (Nederlandse Internisten Vereniging)

Ik ben als internist werkzaam bij Diabeter, omdat ik me graag richt op de zorg voor volwassenen met type 1 diabetes. Bij jongvolwassenen lever ik graag een goede bijdrage aan een goede transitie van kinderarts naar internist.
Ik wil graag een goed en kundig advies geven op de onderwerpen die bij (jong)-volwassenen aan de orde komen, zoals advisering rondom zwangerschappen. Daarnaast wil ik kunnen waarborgen dat de behandeling die door de kinderartsen al is ingezet, herkenbaar wordt voortgezet met als doel de kans op complicaties te verkleinen.