Research

Katja Zuur

Clinical Research Coordinator / patiënt-communicatie-adviseur Werkzaam in: Diabeter Rotterdam

Na 27 jaar met veel plezier te hebben gewerkt als kinderdiabetesverpleegkundige in het Haga Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag, ben ik in april 2017 in dienst gekomen bij Diabeter als clinical research coördinator. Enige jaren geleden kwam ik in aanraking met het doen van onderzoek.

Door mijn voormalige functie besef ik hoeveel impact diabetes heeft op het leven van een kind en op het hele gezin, en hoeveel inzet het vraagt om de diabetes dag in dag uit te reguleren. Ik heb daar veel respect voor.

Om de zorg en behandeling van diabetes te verbeteren is onderzoek doen noodzakelijk. Graag werk ik nu dan ook in het onderzoeksteam van Diabeter, in de hoop dat de onderzoeken iets kunnen bijdragen aan verbetering van de diabetesbehandeling en mogelijke genezing een stukje dichterbij kan brengen.

Behalve het werken voor de afdeling research, heb ik nog een rol binnen Diabeter. Samen met mijn collega Grada Weggeman ben ik patiëntcommunicatie-adviseur. Dit houdt in dat ik de verbinding ben voor mensen die meer over onze diabeteszorg willen weten en de organisatie. Als je je afvraagt of onze zorg ook iets voor jou zou kunnen zijn, dan ben ik de contactpersoon voor je vragen (email: interesse@diabeter.nl).