Ilse Veraar

Back to team members

Diabetesverpleegkundigen

Ilse Veraar

Diabetesverpleegkundige Werkzaam in: Diabeter

Sinds 1 december 2020 ben ik werkzaam als diabetesverpleegkundige bij Diabeter Rotterdam.
Hiervoor heb ik ruim 20 jaar gewerkt als kinderverpleegkundige in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Ik heb daar veel kinderen met diabetes type 1 verpleegd.

De laatste jaren heb ik de zorg zien veranderen in het ziekenhuis. Er was minder tijd voor de begeleiding van de kinderen, hun ouders en/of verzorgers met een chronische ziekte. De zorg verplaatst zich nu sneller van het ziekenhuis naar de thuissituatie.

Dit heeft mij doen besluiten om de overstap te maken naar Diabeter, om zo toch meer zorg en begeleiding te kunnen geven aan een patiëntengroep die mij na aan het hart ligt.
Mijn streven is om het gezin niet te laten draaien om de diabetes van het kind, maar mèt de diabetes van het kind! Hier samen een goede weg in vinden, daar ga ik voor!