NIEUWSBERICHT

Vergoeding van FGM met terugwerkende kracht

03 juli 2018

Over de vergoeding van de Flash Glucose Monitoring krijgen we nog steeds veel vragen binnen. Inmiddels hebben we een aanvulling op ons eerdere bericht over vergoeding van FGM.

Een aantal mensen heeft zelf langere tijd de FreeStyle Libre aangeschaft en betaald. Het Zorginstituut Nederland heeft met de nieuwe vergoedingsregels voor de FreeStyle Libre echter besloten deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017 te laten ingaan. 

Verzoek tot terugbetaling

We begrijpen dat een aantal mensen die in aanmerking komen voor vergoeding, zich daarvoor al bij hun zorgverzekeraar heeft gemeld met het verzoek tot terugbetaling. Daarbij wordt door de zorgverzekeraar een verklaring van de behandelaar gevraagd. Als je bij ons onder behandeling bent en deze verklaring nodig hebt, kunt je die bij ons aanvragen. In deze verklaring staat dan dat het bij ons bekend is dat jij / je kind in de periode vanaf 27 november 2017 tot de bekendmaking van het besluit van het Zorginstituut de FreeStyle Libre hebt / heeft gebruikt onder 1 van de indicaties die nu voor Flash Glucose Monitoring gelden. 

Nieuwe aanvragen: nog even geduld

Voor nieuwe aanvragen, dus voor vergoeding vanaf 1 mei 2018, zal voorlopig nog geen verklaring worden getekend, totdat alle organisaties die er bij betrokken zijn in Nederland overeenstemming hebben bereikt. Wij begrijpen dat het voor nieuwe gebruikers, met al die positieve berichten in de media, vervelend is te moeten wachten. We vragen je begrip en houden voor de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Als je meer vragen hebt dan kun je contact met ons opnemen via tel. 088-2807277 of via email: info@diabeter.nl


Meer lezen over Flash Glucose Monitoring:

 

Vergoeding van FGM met terugwerkende kracht