Nieuwe diabetestechnologie bij Diabeter

Als je met nieuwe technologie bij Diabeter komt, wat kan er dan wel en niet...

Bij Diabeter hebben we innovatie hoog in het vaandel: als er iets nieuws komt op het gebied van diabetestechnologie dat goed is, dan willen we dat een vaste plek geven. We hebben daarbij echter te maken met allerlei zaken en voorwaarden. Dit artikel is bedoeld  voor mensen met type 1 diabetes die hun diabeteszorg in handen van Diabeter leggen. 

Diabetestechnologie bij Diabeter

Wel of niet vergoed?

In de eerste plaats wordt niet elk nieuw apparaat of medicijn vergoed door de verzekeraars. Over wat er wel vergoed wordt binnen ons zorgaanbod maakt Diabeter jaarlijks afspraken. Die afspraken gelden een jaar en zijn dus niet zo heel snel aan te passen. Als het gaat over de vergoeding van glucosesensoren is het goed te weten dat wij daarvoor een bepaald bedrag per diabetespatiënt krijgen, wat gebaseerd is op 80% van de tijd een sensor dragen. Mocht Diabeter voor meer tijd sensoren willen leveren, dan moet dat uit eigen portemonnee. En dan komen andere patiëntenzaken binnen Diabeter in de verdrukking. 

De vergoeding van glucosesensoren is dus heel anders geregeld dan die van je pomp, pen, glucosestrips en meter. Deze vallen allemaal onder het hulpmiddelenpakket, de glucosesensoren niet. 

Insulinepomp en gekoppelde sensor (SAP)

Bij Diabeter verkiezen we een continue glucosesensor die gekoppeld is aan de insulinepomp. We leggen graag uit waarom.

Met het gekoppelde, met elkaar samenwerkende systeem is de beste glucoseregeling te behalen, en daarmee het beste HbA1c. Een Dexcom-sensor is niet gekoppeld aan de Medtronic-pomp, waardoor gesignaleerde lage waardes niet vertaald kunnen worden in een tijdelijke stop als dat nodig is, maar slechts in een alarm. De combinatie Medtronic-pomp en Enlite-sensor zorgt voor alarmen bij hoog en laag en heeft de unieke mogelijkheid dat de sensor bij een (dreigend) lage glucosewaarde de pomp tijdelijk kan uitschakelen. Deze combinatie zit ook in het verzekerde pakket.

Pomp en niet gekoppelde sensor

Inmiddels zijn er steeds meer mogelijkheden voor combinaties van pompen en sensoren die niet 'met elkaar praten'. Denk aan een Dexcom-sensor met Medtronic pomp of Omnipod. Vaak is de keuze daarvoor bepaald doordat de voordelen van de specifieke sensor zwaar wegen. Nadeel van zo'n combinatie is dat er, zoals we net noemden, eigenlijk niet helemaal uitgehaald kan worden wat er in zit, en ook dat het niet vergoed wordt. 

Wanneer je met zo'n combinatie van een ander ziekenhuis naar Diabeter komt, kan het zijn dat de vergoeding die je gewend was te krijgen niet vanzelfsprekend doorgezet wordt. Juist omdat de kosten van de sensoren door Diabeter (als ziekenhuis) gedragen moeten worden, willen we er zeker van zijn dat de combinatie zoals je die gebruikt goed en optimaal werkt. We pakken het dan zo aan dat je met je eigen materialen gedurende drie maanden aansluit bij Diabeter. In die tijd kijkt het behandelteam of met deze combinatie de behandeldoelen worden gehaald, of het zinnig of mogelijk is om over te stappen op een pomp met gekoppelde sensor en of het technisch mogelijk is om je te begeleiden. Als dat goed uitvalt maken we afspraken over wat wij bieden en van je vragen om gezamenlijk te komen tot een goed resultaat. Het kan ook zo zijn dat we adviseren iets anders te kiezen.

Als het gaat over vergoeding voor de sensorbehandeling is het goed te weten dat wij daarvoor met de verzekeraars een afspraak hebben dat maximaal 48 sensors worden vergoed. Dit maximum van 48 weken geldt niet voor insulinepompsystemen die gekoppeld zijn aan een glucosesensor (SAP)

Dat komt overeen met ongeveer 90% van de tijd. Mocht je langer een sensor gebruiken dan moet je die zelf aanschaffen en betalen. Natuurlijk proberen we, door ons ‘huishoudboekje’ goed te beheren de periode zo lang mogelijk te maken. Ook zal, bij technische fouten met een glucosesensor, deze via de fabrikant worden vervangen/ omgeruild.

Pen en...

Als je met de pen insuline spuit is het natuurlijk ook mogelijk om met een glucosesensor bloedsuikers te meten. Uiteraard praat een sensor niet met een pen. Maar voor veel mensen is het fijn om geregeld een beeld te krijgen van de bloedsuikers zonder daarvoor een vingerprik te moeten doen. De FreeStyle Libre is een bekend voorbeeld daarvan. We gaan ongetwijfeld de komende tijd meer van dit soort hulpmiddelen krijgen. De FreeStyle Libre wordt (nog) niet aan iedereen vergoed. Dat geeft nogal eens ongelukkige gevoelens: “Heb je een goed ding, wordt ie niet vergoed..” En daar zit wat in. We merken dat het gebruik van de FreeStyle Libre tot verbetering van de glucoseregeling kan leiden, vooral omdat je veel vaker per dag kijkt (gemiddeld wel 16x!). Maar de vergoedingsregeling van de verzekeraars loopt daar achteraan. En ook hier is het niet zo dat Diabeter voor deze hulpmiddelen de kosten op zich kan nemen. Vergoedingen daarvoor moeten vanuit het hulpmiddelenpakket komen. 

Voor alle ontwikkelingen geldt....

Voor alles wat binnenkomt aan nieuwe middelen, apparaten, techniek of medicijnen moeten we elke keer weer beoordelen of dit van goede kwaliteit is, veilig is, de regeling kan helpen verbeteren en ook of het in te passen is in onze behandelwijze. Dat laatste is wel heel belangrijk, want – om maar wat te noemen – een apparaat dat niet goed uit te lezen is, of waarvan we de gegevens niet kunnen (mee)beoordelen is niet handig om daarmee te coachen. Kortom: bij Diabeter hebben we innovatie hoog in het vaandel: als er iets nieuws komt dat goed is, dan willen we dat graag een vaste plek geven. Maar voor we dat doen, kijken we er wel goed naar, en zeggen we soms dat het niet goed genoeg is om je te helpen op weg naar een goede glucoseregeling.

Daarnaast moet nadat onderzoek het nut aantoonde een stap gemaakt worden naar vergoeding. In Nederland wordt dat door het Zorginstituut Nederland bepaald. Niet altijd gaat dat gemakkelijk en soms blijkt de wetenschappelijke bewijsvoering in het ene land voldoende, maar wordt in Nederland door het Zorginstituut om meer onderzoek gevraagd. Des te lastiger als de techniek des te sneller wordt ontwikkeld.

Zo probeert Diabeter een balans te vinden tussen meegaan met nieuwe ontwikkelingen en het kunnen aanbieden en betaalbaar houden van goede type 1 diabeteszorg voor elke patiënt!

Wil je weten wat Diabeter voor jou kan doen? Vraag het ons hier! Wietske Wits beantwoordt graag je vragen