NIEUWSBERICHT

Nieuws van ATTD: minder hypo's door FreeStyle Libre

16 februari 2017

Helpt het mensen met diabetes type 1 als zij vaker hun glucosewaardes meten? Vertaalt zich dat in een beter HbA1c? Het antwoord is ja! Gisteren werden er op het  jaarlijkse diabetestechnologiecongres ATTD in Parijs nieuwe data gepresenteerd over het gebruik van meetsysteem FreeStyle Libre, dat meten vergemakkelijkt doordat er geen vingerprik nodig is om de glucosewaardes te bepalen. Nika Malcorps (12) uit Middelburg is bij Diabeter onder behandeling voor type 1 diabetes en vertelde zijn ervaringen (en die van zijn ouders) met het FreeStyle Libre glucosemeetsysteem aan de Telegraaf,  Kinderarts-endocrinoloog dr. Dick Mul en kinderarts en diabetesonderzoeker dr. Henk-Jan Aanstoot zijn vanuit Diabeter in Parijs en doen de komende tijd dagelijks verslag vanaf de ATTD.

Een betere glucoseregeling betekent minder problemen door diabetes op korte en lange termijn

Dr. Dick Mul vertelt: "Abbott presenteert deze week de gegevens van meer dan 50.000 Europese gebruikers van de FreeStyle Libre. Deze methode meet continu de glucosewaardes in het bloed en met een scanner kan deze op elk moment worden afgelezen. Gebruikers van een Libre meten gemiddeld 16x per dag, dat is heel vaak en met een vingerprik niet eenvoudig op te brengen. Het blijkt bovendien dat dat deze metingen leiden tot een betere regeling van de glucosewaarden (HbA1c) en tot minder hypoglycemieën. Het belang hiervan is groot. Een betere glucoseregeling geeft minder acute en chronische problemen van type 1 diabetes en heeft dus een gunstige uitwerking op zowel de korte termijn (het dagelijks leven) als op de lange termijn (een geringere kans op het ontwikkelen van diabetescomplicaties)."

Triple 7

"Bij Diabeter gebruiken we voor de vingerprikmetingen de zogenaamde 'Triple 7' regel, die zegt dat voor een mooi HbA1c onder andere 7 keer per dag een vingerprik nodig is en 7 aanpassingen in voeding, activiteit of insulinedosis. Het ligt dus voor de hand dat je met 16 keer scannen met de FreeStyle Libre een betere regeling van diabetes type 1  mogelijk moet zijn. Hoe vaker je kijkt, hoe vaker bijsturen mogelijk is!"  Dr. Henk-Jan Aanstoot vult aan: ”Dat is een grote verbetering. Maar juist dat bijsturen vereist wel tijdig ingrijpen. Een nadeel van de FreeStyle Libre is dat je geen alarmen kunt instellen die je waarschuwen, zodat je nog voordat je glucosewaarde uit de pas loopt al kunt ingrijpen. Gelukkig komen er steeds meer meetsystemen die ook daarin voorzien, zoals insulinepompen die zelf de insulinetoevoer regelen."  Daarover de komende dagen meer vanuit de ATTD in Parijs!

Meer over Diabeter: wij zijn gespecialiseerd in type 1 diabeteszorg voor kinderen en jong-volwassenen en hebben vestigingen in Rotterdam, Schiphol, Deventer, Groningen en Veldhoven. Lees meer.

Nieuws van ATTD: minder hypo's door FreeStyle Libre