NIEUWSBERICHT

Goed nieuws over vergoeding FGM

02 mei 2018

De vergoeding van Flash Glucose Monitoring (de FreeStyle Libre)  is weer een stapje verder! ZIN (Zorginstituut Nederland) heeft het besluit voor vergoeding uitgesproken voor vier groepen mensen met diabetes type 1.

Wie komen in aanmerking voor vergoeding?

Vier groepen mensen met diabetes zullen Flash Glucose Monitoring (FGM) vergoed krijgen:

  • Kinderen (vanaf 4 – 18 jaar) met diabetes type 1.
  • Volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger)
  • Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes).
  • Vrouwen met diabetes types 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben. Hun recht op vergoeding van FGM gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017

Dat betekent dat in de loop van de zomer het FGM-systeem vergoed zal worden vanuit de basiszorgverzekering voor mensen uit deze categorieën.

Mensen met hypo-unawareness komen niet in aanmerking voor vergoeding volgens dit besluit. FGM kent geen alarmen bij dreigend lage glucosewaardes en dat is juist voor mensen die een hypo niet voelen aankomen een belangrijke functie. Daarom is een continue glucosemeter (CGM) een veiliger alternatief voor hen, aldus ZIN. Zij komen in aanmerking voor vergoeding van een door de verzekering vergoede CGM, op voorschrijven van de zorgverlener.

Roep om vergoeding

De FreeStyle Libre wordt tot nu toe door mensen met diabetes type 1 zelf gefinancierd en kost ze zo’n € 120,-- per maand. Al langere tijd kwam er vanuit de patiënten een roep om dit systeem in de vergoedingen van de basiszorg op te nemen. Ook het tv-programma BNNVara Kassa besteedde hier begin dit jaar aandacht aan en interviewde patienten en artsen van Diabeter.

Hoe gaat het nu verder?

De vraag hoe de FGM  dan via de zorgverzekeraars en leveranciers uit geleverd kan gaan worden, wordt nu opgestart. Dit is niet zo maar geregeld dus de FGM FreeStyle Libre is niet nu al beschikbaar vanuit de basisverzekering. Zodra dit rond is laten we dit natuurlijk weten via website en uiteraard via ons behandelteam. Tussentijds zullen we ook een update geven over de stand van zaken.

FGM zal nu worden opgenomen gaan worden binnen de bestaande zorg van Diabeter. Binnen ons medisch team gaan we goed kijken naar een optimale inzet en besluiten daarover volgen. We houden je op de hoogte! 
 


Over Diabeter:

Wij zijn een gespecialiseerd behandelcentrum voor type 1 diabetes met vestigingen in Rotterdam, Schiphol, Deventer, Groningen en Veldhoven. Onze missie voor onze meer dan 2200 (jonge en volwassen) patiënten met diabetes type 1 is: een toekomst zonder diabetescomplicaties. Alles in Diabeter staat in dienst van deze missie: onze gespecialiseerde artsen en diabetesverpleegkundigen, onze ehealth, onze 24/7 bereikbaarheid en onze research. 

 

Goed nieuws over vergoeding FGM