NIEUWSBERICHT

Vergoeding van de FreeStyle Libre in VARA's Kassa

15 januari 2018

Zaterdag 13 januari besteedde tv-programma Kassa aandacht aan de vergoeding van flash glucosemeter FreeStyle Libre voor mensen met diabetes type 1. Opnames vonden deels plaats bij Diabeter Rotterdam, waar Femke (bijna 8) en haar vader René, en Nienke (20) en haar moeder Esther vertelden over de FreeStyleLibre. Ook onze arts dr. Henk-Jan Aanstoot werd geïnterviewd.

De FreeStyle Libre is een glucosemeter die continue de bloedsuikerspiegel meet en daarmee een comfortabel alternatief is voor de vingerprik. Bovendien geeft de Libre inzicht in de trend van je bloedsuikers, dus of deze stijgende of dalende zijn. Patiënten van Diabeter die een FreeStyle Libre hebben kunnen de gegevens vanuit de Libre uploaden naar hun eigen dossier bij Diabeter, waarna ze bijna direct feedback krijgen op hun bloedsuikers.  De Libre is geen continue glucosesensor. Dat is een techniek die andere  technische aspecten kent zoals alarmstanden en die onder bepaalde voorwaarden wel vergoed door de zorgverzekeraar en ook gebruikt wordt voor het ontwikkelen van (half)automatische insulinepompen (‘kunstmatige alvleesklier’).

Kijk hier het fragment uit Kassa over de FreeStyle Libre terug

In het buitenland wel vergoed

Waarom wordt in ons omringende landen zoals Belgie, Duitsland, Engeland en Frankrijk de FreeStyle wel vergoed en hier niet? Beslissingen over vergoedingen van medische hulpmiddelen gaan via het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit orgaan adviseert de Minister van Volksgezondheid over opname van hulpmiddelen in het basispakket van de zorgverzekering. Advisering gebeurt na zorgvuldige beoordeling of een hulpmiddel daadwerkelijk gezondheidswinst oplevert. Vooralsnog is er geen positief advies gekomen vanuit het Zorginstituut Nederland, omdat er eerst meer bewijzen moeten worden geleverd, zo vindt men.

Gunstig effect op diabetesregeling

Onze kinderarts-diabetoloog dr. Henk-Jan Aanstoot gaf in de uitzending aan dat het gebruik van nieuwe diabetestechnologie een gunstig effect heeft op de diabetesregeling en zeker ook  op de kwaliteit van leven van mensen met diabetes: “We zien bijvoorbeeld in landen waar deze nieuwe technologieën waaronder ook de FreeStyle Libre, worden benut, dat ziekenhuisopnames echt afnemen”.

“Met deze techniek merk je dat het voor mensen met diabetes, maar ook in het gezin, meer overzicht komt in welke kant de bloedsuikers op gaan en hoe het met hun ziekte gaat. Die verbetering in de kwaliteit van het regelen geeft meer rust in het gezin.”

In de studio van Kassa was te gast Olivier Gerrits van Zilveren Kruis. Het Zilveren Kruis doet zelf onderzoek naar de resultaten van de FreeStyle Libre. Men verwacht dat na de zomer er meer bekend zal zijn over deze studie. Vooralsnog lijken de uitkomsten hoopvol te zijn en in lijn te liggen met de buitenlandse onderzoeksresultaten.

Meer nieuws in het voorjaar van 2018

Mede door de buitenlandse onderzoeken verwacht hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot dat er in het voorjaar een nieuw, positief advies zal worden afgegeven aan de Minister. Dat zou kunnen betekenen dat de FreeStyle Libre daarna via de zorgverzekering vergoed kan gaan worden. 

We houden je op de hoogte!

Ook interessant:

 

 

Vergoeding van de FreeStyle Libre in VARA's Kassa