Nieuwsarchief

Patiënten-tevredenheidsenquête

“Het bestaan van Diabeter heeft ervoor gezorgd dat ik veel beter met mijn diabetes om kan gaan.” Dat is een van de opmerkingen uit de tevredenheidsenquête die we onlangs hebben gehouden onder onze patiënten. Deze enquête is gedaan met als doel de tevredenheid te meten van onze patiënten met betrekking tot een aantal onderwerpen: wat vindt men van onze zorg, hoe worden de spreekuren ervaren en de contacten daarbuiten? Ook ... Lees meer