Nieuwsarchief

Motie door Tweede Kamer aangenomen!

Op 3 juli is in het overleg van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de inhoud van de petitie van de coalitie  “Zorgeloos met diabetes naar school” besproken. Daarin staat dat kinderen met diabetes meer mogelijkheden moeten krijgen en ondersteuning zodat hun diabetes op school beter kan worden geregeld. De petitie geeft voorbeelden van hoe dit kan. In Engeland en Zweden is de zelfzorg die iedereen bij diabetes ... Lees meer

Zorgeloos met diabetes naar school

Bijna een derde van de ouders van kinderen met type 1 diabetes op de basisschool moet stoppen of minderen met werk, omdat hun kind op school geen goede begeleiding krijgt. Er zijn zelfs scholen die kinderen met diabetes weigeren. Dat blijkt uit onderzoek van Voluit, Diabeter, Diabetes Fonds en de Coalitie ‘Zorgeloos naar school met diabetes’. Scholen deinzen onnodig terug voor de extra begeleiding en de medische kant van de ... Lees meer

Nieuw: Diabstore medicatie service

Niet alleen Diabeter, ook Diabstore is volop in beweging. Binnenkort zal Diabstore starten met de Diabstore Online Medicatie Service. Deze service biedt onze patiënten de mogelijkheid om naast  diabetes hulpmiddelen ook hun medicatie online te bestellen en bij hen thuis te laten afleveren. Het gaat om insuline of andere medicijnen die voorgeschreven zijn door hun arts bij Diabeter. Diabstore bezorgt  hulpmiddelen, insuline en eventueel andere diabetes gerelateerde medicatie in één zending bij onze patiënten  thuis. ... Lees meer

Patiënten-tevredenheidsenquête

“Het bestaan van Diabeter heeft ervoor gezorgd dat ik veel beter met mijn diabetes om kan gaan.” Dat is een van de opmerkingen uit de tevredenheidsenquête die we onlangs hebben gehouden onder onze patiënten. Deze enquête is gedaan met als doel de tevredenheid te meten van onze patiënten met betrekking tot een aantal onderwerpen: wat vindt men van onze zorg, hoe worden de spreekuren ervaren en de contacten daarbuiten? Ook ... Lees meer