NIEUWSBERICHT

Patiënten-tevredenheidsenquête

16 juni 2014

“Het bestaan van Diabeter heeft ervoor gezorgd dat ik veel beter met mijn diabetes om kan gaan.”

Dat is een van de opmerkingen uit de tevredenheidsenquête die we onlangs hebben gehouden onder onze patiënten. Deze enquête is gedaan met als doel de tevredenheid te meten van onze patiënten met betrekking tot een aantal onderwerpen: wat vindt men van onze zorg, hoe worden de spreekuren ervaren en de contacten daarbuiten? Ook praktische zaken kwamen aan bod: hoe worden onze telefonische bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden ervaren?  Hij  werd per mail verstuurd en kon anoniem, online worden ingevuld. De response was 38%.

‘Diabeteszorg in veilige handen’

De conclusie is dat  patiënten en ouders van patiënten, over het algemeen erg tevreden zijn met onze zorg.  Op de stelling: ‘Bij Diabeter wordt er goed voor mij en mijn diabetes gezorgd en is mijn diabetes in veilige handen’ antwoordde maar liefst 94,7% van de respondenten dat ze het hier mee eens (38,9%) tot zeer mee eens (55,8%) zijn. Op de stelling ‘Ik zou iemand anders aanraden om bij Diabeter onder behandeling te gaan’ was  94.9% het eens of zeer mee eens. Bemoedigende resultaten dus!

Suggesties voor verbetering

Natuurlijk waren er ook suggesties voor verbetering. De belangrijkste issues waren de telefonische bereikbaarheid. Hoewel 86% van de respondenten tevreden is over de bereikbaarheid van de receptie, vormt dit voor ons aanleiding om te onderzoeken welke technische aanpassingen nodig zijn om dit verder te kunnen verbeteren.  Ook parkeren is een onderwerp dat de aandacht verdient. Van de autogebruikers ervaart 45% het parkeren als moeilijk. Er zijn op beide locaties voldoende parkeermogelijkheden en we zullen opnieuw wijzen op de parkeer-voorzieningen en alternatieven. In Veldhoven zijn deze problemen nauwelijks aanwezig. 

Er werden ook veel andere suggesties gedaan, zoals een vestiging in Amsterdam en in het Noorden, meer groepsactiviteiten met leeftijdsgenoten en skype-consultaties e.d. In de komende maanden meer hierover.

De enquête wordt nu verder besproken in de cliëntenraad en er zullen naar aanleiding daarvan adviezen worden gegeven aan de raad van bestuur van Diabeter. Later dit jaar zullen we opnieuw de meningen van onze patiënten peilen.

Een aantal spontaan gemaakte opmerkingen zijn ook te lezen op onze pagina patiëntenervaringen.