Van glucosestrip naar glucosesensor

Eenvoudiger je glucose meten: van strip naar sensor naar SAP

Hypo's voorkomen

Medtronic Minimed 640G Momenteel komen er voor diabetes steeds meer nieuwe glucosemeet-methoden beschikbaar. Dat levert een heel nieuw spectrum aan mogelijkheden in de bloedglucoseregeling. Aan de ene kant de traditionele glucosestrips en glucosemeters en aan de andere kant van het spectrum zijn er nu de eerste insulinepompen beschikbaar die samen met een continue glucosesensor de glucosewaarden zelfstandig kunnen regelen. Nu kunnen ze dat door hypo's te voorkomen: als een bloedglucosewaarde dreigt te dalen tot een gevaarlijke waarde,  kan de insulinetoediening tijdig worden gestopt en kan deze, als het gevaar geweken is, weer worden hervat (SmartGuard systeem van Medtronic). Je voorkomt hier hypo's mee.

Hypers voorkomen

Binnen enkele jaren zullen deze technieken echter ook hypers gaan voorkomen. Ze kunnen nog niet alles helemaal zelf en daarom wordt dit nog een 'hybride automatische pancreas' of sensor-augmented pump (SAP; door sensor versterkte insulinepompbehandeling) genoemd. Inmiddels in er in dit spectrum meer gekomen: de continue glucosemeter (of sensor); CGM) die bij zo'n pomp wordt gebruikt kan ook 'los' met een smartphone worden gebruikt (Dexcom G5, Minimed connect, etc). Dergelijke systemen kunnen 'alarmgrenzen' bewaken en een teken geven als er iets moet worden aangepast. 

FreeStyle Libre

Tenslotte is er de flash glucosemeter of flash-meter (FreeStyle Libre van Abbottt), een techniek die op de sensor lijkt qua het bijna continue meten, maar die geen alarmen kent en een waarde kan aangeven als men de handmeter langs een sensor 'swiped'. De Libre kent geen koppeling met de pomp. Sinds december 2019 wordt de flash glucose meter vergoed door zorgverzekeraars. De FreeStyle Libre heeft het gemakkelijke meten, zonder prikken, bereikbaarder gemaakt.  Nika en Amber, beiden bij Diabeter onder behandeling vertellen erover:

Amber over haar FreeStyle Libre
RTL Nieuws 15-02-2016: Amber (8) over FreeStyle Libre
Jeugdjournaal 15-02-2016: Nika (12) over FreeStyle Libre

Van strip naar SAP:

Inmiddels kun je dus van strips naar SAP via flash, smartphone-sensor en binnenkort vast nog meer. Al deze nieuwe systemen bieden je als kind of jongvolwassene met type 1 diabetes veel meer dan gebruiksgemak: ze geven je veiligheid en ze geven je gegevens waarmee direct je diabetesregeling kan worden aangepast. Bovenal passen ze in de moderne type 1 diabeteszorg, waar contacten tussen diabetespatiënt en zorgverleners niet alleen maar 3 tot 4 keer per jaar in de spreekkamer plaatsvinden, maar waar via internet (cloud care) je altijd met je (kinder)diabetesteam in contact staat. Op grotere schaal geven ze diabetesonderzoekers en artsen inzicht in veranderingen en reacties die de diabeteszorg nog beter kan maken.

Impact op behandeling diabetes:

De veranderingen in diabetestechniek zullen een impact op de behandeling van mensen met type 1 diabetes krijgen. Waar we vroeger alleen een ‘dagcurve' voor een spreekuurbezoek hadden, zijn we nu over naar ’Cloudcare’: intensief contact met technische diabeteshulpmiddelen. Bij Diabeter beperken we ons niet tot de 3 tot 4 bezoeken maar gaat de zorg aan onze patiënten veel verder via tussentijds contact via de Therapiemail en dagelijkse telefonische spreekuren. Regelmatig overleg met je DVK of arts dus, met adviezen voor aanpassingen.

De toekomst is begonnen!

Kortom een intensieve behandeling van patiënt (topsporter) en behandelteam (coach) op basis van vrijwel continue gegevens (insulinepomp, glucosemeter, gluocsesensor etc). Is dat nodig? Ja, want de uitkomsten van hen die als kind type 1 diabetes (suikerziekte type 1) kregen zijn nog lang niet goed genoeg. Daarin kan techniek een uitkomst zijn, als je tenminste bereid bent die intensieve manier te volgen. Want nu is er nog geen ‘automaat’. Maar we zien nu al bij Diabeter dat kinderen en jongeren met de SAP technieken normale HbA1c waardes van onder de 7% gaan halen! Ze zijn het eerste voorbeeld dat we echt naar een toekomst zonder complicaties kunnen gaan. Daarom zullen we bij Diabeter optimaal gebruik gaan maken van deze ‘waaier’ aan technieken (van strip tot SAP) en zullen in onderzoek hopelijk snel aan kunnen tonen dat dit er toe doet. De toekomst is begonnen!

Meer lezen:
maart 2016: Van strip tot SAP: de voor- en nadelen per glucosemeetmethode