NIEUWSBERICHT

Glucosesensor een enorme steun voor mensen met type 1 diabetes

12 juni 2015

Helpt een continue glucosesensor bij mensen met type 1 diabetes met insulinepomp-behandeling om de glucoseregeling te verbeteren? Ja, zeker! Ze hadden minder last van hypoglycemieën en bovendien een veel betere glucoseregeling.

In het belangrijke medische tijdschrift Diabetic Medicine rapporteren onderzoekers, waaronder Dr. Henk Veeze van Diabeter, een groot onderzoek waar meer dan 10.000 mensen met type 1 diabetes uit West-Europa en Canada aan meededen en die allemaal zo’n glucosesensor en een insulinepomp gebruikten. Het onderzoek was geen ‘trial’, (een gecontroleerde studie met een beperkte duur en andere specifieke eisen), maar betrof een onderzoek naar gewoon alledaags gebruik. Van iedereen die in de afgelopen twee jaar tenminste 15 dagen (binnen een periode van 6 maanden) een insulinepomp met glucosesensor gebruikte, werd onderzocht of dat effect had op zijn of haar glucoseregeling.

De resultaten

Hoe vaker men de sensor gebruikte, hoe beter de resultaten. In vergelijking met de groep die het minst gebruik maakte van de sensor (minder dan 25% van de tijd), bleken de mensen die meer dan 75% van de tijd de combinatie van pomp en sensor gebruikten, maar liefst 50% minder hypoglycemieën te hebben. Hun glucosewaarden waren daarbij lager dus beter en schommelden ook aanzienlijk minder.

Hypoglycemieën zijn momenten waarop de glucosewaarde gevaarlijk laag wordt. Ze hebben een groot effect op het dagelijks leven van mensen met diabetes en zijn vaak een belemmering voor het verbeteren van de glucoseregeling. En dat terwijl een goede glucoseregeling de kans op ernstige complicaties sterk vermindert.

Een toekomst zonder diabetescomplicaties

Een andere bevinding van het onderzoek was dat het direct intensief trainen in het gebruiken van de sensor het juiste en succesvolle gebruik zeer positief beïnvloedde. “Diabeter past daarom sinds de invoering van deze techniek in 2012 een uitgebreide training toe, inclusief enkele toetsen’, aldus Henk Veeze.  "Het succes van de sensor is ook bij jonge kinderen groot. We zien nu voor het eerst in de geschiedenis een generatie kinderen die zo’n goede regeling zullen houden dat ze een toekomst zonder diabetescomplicaties tegemoet kunnen gaan”.

Gebruik van de continue glucosesensor is overigens gebonden aan strikte landelijke afspraken van het Zorginstituut en inzet ervan moet door de behandelcentra steeds met de zorgverzekeraars worden afgestemd.

Zorg ‘in the cloud’ 

Hoewel de combinatie van sensor en pompgebruik nu nog best een intensieve therapie is en daarom nog niet voor iedereen de oplossing, zullen de technische ontwikkelingen de komende drie jaar dit snel veranderen. ‘Voor deze technieken is een andere zorg nodig. Bij Diabeter zijn we daarom gestart met ‘cloud care’ zorg waarbij we een continue elektronische verbinding met de patiënt/ouders hebben. Daardoor komen de gegevens vanuit insulinepomp, sensor en veel meer zaken automatisch binnen in onze ICT-systemen”, vertelt Veeze. Aanpassen van de glucoseregeling gaat dan via internet. Gaat het allemaal goed, dan wordt aan de hand van die gegevens een polikliniekbezoek uitgesteld. "Natuurlijk gaat dit nooit het ook belangrijke menselijke contact helemaal vervangen, maar de diabetesbehandeling wordt zo verder ‘ontzorgd”.

Een samenvatting van het artikel is te vinden op de website van Diabetic Medicine: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dme.12825/abstract

Glucosesensor een enorme steun voor mensen met type 1 diabetes