Educatie voor aanvraag Flash Glucose Monitoring

Wat je moet weten over Flash Glucose Monitoring 

Laatste update 7 december 2020

Per 7 december 2020 is de nieuwste versie van de FreeStyle Libre, de FreeStyle Libre 2, leverbaar. Deze nieuwe versie kent alarmfuncties bij hoge of lage glucosewaardes. Dat heeft de eerste versie nog niet.

 

Vanaf 10 december 2019 is door Zorginstituut Nederland besloten om flash glucose monitoring (FreeStyle Libre) te vergoeden voor iedereen met type 1 en type 2 diabetes die intensieve insulinetherapie krijgt, en minstens 4 keer per dag in zijn vinger prikt voor een glucosemeting. 

Flash Glucose Monitoring

Wat is Flash Glucose Monitoring

Bij een flash glucosemeting (FGM) wordt een kleine sensor in het onderhuidse weefsel gebracht. Die sensor meet de glucosewaarde. Als je met een uitleesapparaat of smartphone langs die sensor gaat zul je die glucosewaarde zien. Momenteel is er één FGM methode beschikbaar, de FreeStyle Libre.

Het verschil met een Continu Glucose Monitoring:

Met de Flash Glucose Meter (FGM) wordt de glucosewaarde eigenlijk wel continu gemeten, maar die waarde is niet continu zichtbaar. De glucosewaarde moet actief gescand worden.  Daarmee heeft FGM een andere indicatie dan CGM, dat wil zeggen dat hij niet voor alle patiënten met type 1 diabetes de beste oplossing is. Heb je last van hypo-unawareness, dus voel je je hypo's niet goed aankomen, dan is CGM waarschijinlijk een betere behandeloptie voor jou. Met CGM kun je wel continu je glucosewaardes nakijken. Binnen Diabeter zullen we dan ook geen FGM maar CGM als beste behandeling voorstellen voor patienten met hypo-unawareness.

Kenmerken van de Flash Glucose Meter zijn:

  • Het inbrengen is eenvoudig.
  • Er zijn geen kalibraties nodig
  • De sensor kan 14 dagen blijven zitten 
  • Doordat FGM en CGM niet in bloed meten maar in onderhuids weefselvocht, is de meting anders en daardoor zijn de waardes soms ook iets anders. FGM en CGM meten in met name het lage en hoge gebied soms iets minder nauwkeurig. Daarom is het advies om bij glucosewaardes op basis waarvan je gaat handelen, een extra glucosecontrole met een vingerprik  te doen. Dus wanneer je insuline wilt toedienen, extra gaat eten bij een lage waarde of wanneer je gaat sporten, etc.. Wij adviseren dat zeker te doen bij glucosewaarden onder  de 4 mmol/l of boven de 12 mmol/l/.

E-learning

De leverancier van de FreeStyle Libre, Abbott, heeft een aantal instructievideo's uitgebracht over het gebruik van de reader en het meetsysteem. Deze informatie gaat uit van de FreeStyle Libre 1, maar geeft goede algemene informatie, bijvoorbeeld over het aanbrengen en vervangen van de sensor. Je vindt deze tutorials op deze playlist op Youtube.  

Regels van je zorgverzekeraar voor het gebruik:

Aan het gebruik van de FreeStyle Libre zijn kosten verbonden, die voortaan door de zorgverzekeraar worden vergoed vanuit de basisverzekering. De zorgverzekeraar verwacht dan wel dat wij als behandelaar met jou als patiënt behandeldoelen afspreken. Dat kan zijn dat je een beter HbA1c wilt bereiken, of minder schommelingen in de glucosewaardes wilt hebben. Ook moet je zorgen dat je educatie op orde is (of zorgen dat je dit inhaalt). 

Beperkingen voor gebruik FGM:

  • De inzet van FGM in combinatie met een aantal types insulinepomp kent beperkingen qua vergoeding. Dat is bijvoorbeeld zo bij de Minimed 670G, die met een CGM moet werken.

  • Jaarlijks wordt met je team besproken of FGM nog de juiste behandeling is. 

  • De FGM is goedgekeurd voor gebruik vanaf een leeftijd van 4 jaar. Onder die leeftijd kan CGM overwogen worden.  

  • Er moet sprake zijn van intensieve insulinetherapie, waarbij je minstens 4 keer per dag in je vinger prikt voor een glucosemeting. 

  • Bij verminderde gevoeligheid voor hypo's (hypo unawareness) kunnen andere systemen veiliger zijn. Wij zullen je hierbij verder adviseren. 

Indien je bij Diabeter onder behandeling bent, aan de criteria voldoet en belangstelling hebt voor dit hulpmiddel, lees dan verder. 

 

Hoe kan ik weten of ik daadwerkelijk in aanmerking kom voor vergoeding?

Er zijn drie stappen bij belangstelling voor dit hulpmiddel FGM (Libre):
Stap 1: 
Je geeft je interesse aan voor de eerste kennismaking met de Libre. Daartoe stuur je een mail naar sensor@diabeter.nl. Je krijgt vervolgens een email terug met een link naar informatie inclusief een video waarin het gebruik wordt uitgelegd, en een interesseformulier. We willen dat je goed bekend met wat de FGM (Libre) is, kan doen en en kan betekenen voor je diabetesregeling. Met deze procedure proberen we zo snel mogelijk te kijken of je in aanmerking komt en dan zo snel mogelijk kan beginnen.
Stap 2:
Je stuurt het interesseformulier terug naar je behandelteam. Dan wordt door het team gekeken of alle lichten 'op groen staan’: is de educatie gegeven? Zijn er redenen om niet voor FGM maar voor CGM te gaan en dergelijke? Als je in aanmerking komt volgt stap 3.
Stap 3:
Het voorschrijven van medicijnen en hulpmiddelen vereist een akkoord / handtekening van je behandelaar. Als je in aanmerking komt voor vergoeding dan hoor je dat van je behandelteam die dan tevens digitaal het voorschrift naar Diabstore stuurt. Je kunt dan de volgende dag een bestelling doen bij Diabstore. Ben je niet bij Diabstore, dan heb je een aanvraagformulier nodig dat je vervolgens naar je leverancier stuurt. Wij sturen dat formulier naar je op. 
Je krijgt verder een mail met informatie hoe je de gegevens van de Libre kunt uploaden naar Diabeter zodat we de contacten zo zinvol mogelijk kunnen maken. Op het eerstvolgende bezoek /gesprek zullen we ook een gezamenlijk plan maken hoe we de gestelde doelen zullen gaan halen.
Indien je niet voor vergoeding in aanmerking komt hoor je dat uiteraard met de reden(en) ook van uw team. Op een volgend bezoek zal uiteraard verder overleg volgen om te kijken hoe we jou op de beste manier verder helpen.