Nieuwsarchief

Wereld Diabetes Dag 2019

Wereld Diabetes Dag 2019

Wereld Diabetes Dag. Te belangrijk om niet bij stil te staan. Leven met type 1 diabetes is een 'hell of a job' en wordt vaak door de buitenwereld onderschat. Daarom vragen wij vandaag aan de buitenwereld aandacht voor diabetes, een chronische ziekte die zoveel mensen in de wereld treft. Ook de mensen om de patiënt heen, zoals Wietske vertelt: Meer bewustzijn over diabetes. Over de complicaties, over hoe je type ... Lees meer

Meerjarige overeenkomst met zorgverzekeraar CZ

Meerjarige overeenkomst met zorgverzekeraar CZ

Betere kwaliteit van leven voor patiënten met diabetes type 1 Op 6 november 2019 sloten wij samen met hulpmiddelenleverancier Diabstore een driejarige overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar CZ. Zo richten wij ons gezamenlijk op het verbeteren van de zorg voor mensen met diabetes type 1. De overeenkomst omvat afspraken over de uitkomsten van medische behandelingen, maar is vooral ook gericht op het bevorderen van een betere kwaliteit van leven voor diabetespatiënten. ... Lees meer

Sensorvergoeding in de Tweede Kamer

Sensorvergoeding in de Tweede Kamer

Het is een drukke periode geweest achter de schermen van Sensorvergoeding. Mede naar aanleiding van de aandacht in de diverse media zoals de uitzending in BNNVARA Kassa op zaterdag 26 oktober, zijn er in de Tweede Kamer drie moties ingediend bij het begrotingsoverleg van VWS. Ze roepen op om sneller te besluiten over de vergoeding van continue glucosemonitoring (CGM). De glucosensor is geen gadget maar bittere noodzaak! Bekijk onze livestream ... Lees meer

Diabeteszorg: meer contact is een beter resultaat

Diabeteszorg: meer contact is een beter resultaat

Deze week volop aandacht van ons voor de positieve invloed van sensortechnologie op je HbA1c in onze livestream over vergoeding van sensortechnologie. Een succesvolle inzet van sensortechnologie hangt echter samen met een goede ondersteuning met je diabetesteam. De mate van contact met en begeleiding door je diabetesteam is namelijk een net zo grote factor in je uitkomsten. Een vergelijking We vergeleken de HbA1c-waardes van een groep Amerikaanse type 1 diabetespatiënten ... Lees meer