NIEUWSBERICHT

Vergoedingen diabeteszorg 2018

11 december 2017

Patiënten met type 1 diabetes kunnen ook in 2018 rekenen op dezelfde vergoedingen voor onze gespecialiseerde type 1 diabeteszorg, net zoals alle andere jaren. 

Met (bijna) alle zorgverzekeraars hebben we de contractafspraken voor 2018 afgerond, voor zowel volwassenen met type 1 diabetes als voor kinderen met diabetes.  We geven daarom graag in deze decembermaand een update. 

Vergoede zorg 2018

Voor 2018 hebben wij zorgcontracten afgesloten met:

  • Zilveren Kruis / Achmea: labels o.a: FBTO, De Friesland, Zilveren Kruis (ZieZo), Interpolis, Avero):  zie ook ons nieuwsbericht over onze speciale samenwerking

  • Menzis: labels Menzis, AnderZorg, Hema, PMA.

  • CZ: labels: Ohra, CZdirect.nl, Delta Lloyd, CZ

  • DSW: labels: DSW, Stad Holland, In Twente Zorgverzekeraar

  • Caresq: labels: National Academic, Promovendum en Besured

  • Zorg en Zekerheid: labels: AZVZ en Zorg en Zekerheid

  • ENO: labels: Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect

  • ONVZ: labels: PNO Zorg, VvAA, ONVZ

Onze zorg wordt dus door al deze zorgverzekeraars vergoed. Alleen met zorgverzekeraar ASR, die vanaf 2018 voor de labels Ditzo en 'de Amersfoortse' de zorg inkoopt, zijn wij nog in bespreking. Het gaat daarbij alleen nog om onze diabeteszorg door de internist. We houden je op de hoogte.  

Vergoedingen diabeteshulpmiddelen

Ook voor de hulpmiddelencontracten en medicatieservice van Diabstore geldt dat er contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Met Diabstore ben je er zeker van dat de diabeteshulpmiddelen (zoals teststrips, bloedglucosemeter, lancetten) zoals die zijn voorgeschreven door onze arts, ook daadwerkelijk in de passende hoeveelheid en kwaliteit tot je beschikking zullen zijn.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Sommigen zorgverzekeraars bieden ook extra ruimte, zodat wij jaarlijks meer patiënten mogen behandelen en er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen in de lijn van Value-based healthcare. Daarmee lopen we voorop, zowel binnen als buiten Nederland. 

Toegevoegde waarde

Met de zorgverzekeraars hebben we het voordeel dat we altijd rechtstreeks met hen kunnen overleggen, over slechts 1 aandoening: de beste type 1 diabeteszorg. Het lukt ons om de zorgverzekeraar duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde voor de patiënt is van de gespecialiseerde zorgverlening zoals wij die geven, en het belang en de noodzaak van gemaakte kosten uit te leggen. Dat is niet alleen belangrijk voor nu, maar ook om de toekomst van onze patiënten met type 1 diabetes te kunnen verbeteren. Daar was het ons immers bij de oprichting van Diabeter allemaal om te doen: een toekomst zonder diabetescomplicaties!

Veranderen van zorgverzekering?

Het kan zijn dat je redenen hebt te veranderen van zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat je werkgever een collectieve verzekering aanbiedt. Bedenk dan dat diabeteszorg tot nu toe in het basispakket zit. Voor de basisverzekering heeft een verzekeraar acceptatieplicht. Dat wil zeggen dat als je naar een andere verzekeraar gaat, een aandoening of handicap geen reden kan zijn tot weigering om je te verzekeren. Voor de aanvullende verzekering geldt dat niet. Het is trouwens mogelijk om dan je aanvullende verzekering bij je bestaande zorgverzekeraar te houden en alleen voor het basispakket van zorgverzekeraar over te stappen. Vraag ernaar bij je verzekeraar

Meer informatie

Let goed op welke voor- en nadelen er zijn voor je (gezin). Een handige vergelijking van de zorgverzekeraars kun je bijv. vinden op Zorgwijzer.nl 
Via de DVN (Diabetes Vereniging Nederland) kun je je huidige verzekeraar vergelijken met de collectieve verzekeringen van DVN.


Meer lezen over Diabeter, gespecialiseerd behandelcentrum voor diabetes type 1:

- Wie we zijn

- Verzekerde zorg

- Patiëntervaringen

Vergoedingen diabeteszorg 2018