NIEUWSBERICHT

Zilveren Kruis overeenkomst: wat betekent die voor mij?

25 april 2018

Op 23 april 2018 maakten Diabeter en Zilveren Kruis bekend dat ze een 10-jarige overeenkomst aangaan over betere diabeteszorg. We kregen veel vragen over wat dat nou betekent als patiënt met diabetes type 1. Daarom deze FAQ.

Wat houdt die overeenkomst in?

Diabeter wil dat de zorg op een andere wijze wordt beoordeeld, meer over wat de patient er aan heeft dan alleen rond de inhoud en de zorgkosten. Dat wordt waarde-gedreven zorg genoemd waarvoor Diabeter in 2017 de zgn VBHC-Europe prijs won.

Dat belang wordt ook door steeds meer verzekeraars onderschreven. Samen met Zilveren Kruis zijn we gaan kijken hoe dat het beste kan. We hebben daartoe bijvoorbeeld onderzocht hoe je complicaties zou kunnen voorkomen in plaats van ze later te moeten behandelen. We zien dat, zoals we in Nederland al lang kennen, de kosten voor de baat uit gaan. Anders gezegd, als we nu wat meer goede zorg leveren en complicaties voorkomen, dan levert dat minder leed en kosten later op. Door goede afspraken te maken wordt het mogelijk de juiste behandeling op het juiste moment te kiezen. Daarbij kunnen we dan meer gedreven worden door wat we als patient en behandelaar afspreken dan door de financiën.

Ik ben bij een ander verzekerd, wat betekent dit voor mij?

Diabeter heeft een lange historie met alle verzekeraars. Zilveren Kruis stond aan de wieg van de oprichting van Diabeter en is de eerste die nu een op uitkomsten gerichte overeenkomst sluit met ons. Maar ook de meeste andere verzekeraars zijn geïnteresseerd in deze werkwijze. Dit jaar hopen we daar nog meer van te kunnen meedelen. Overigens leveren we aan iedereen dezelfde zorg, ongeacht waar je verzekerd bent.

Wat meet Diabeter om deze afspraken uit te voeren?

Het meten van diabeteszorg uitkomsten is best lastig. Zo vertelt een HbA1c wel wat over je gemiddelde regeling, maar niets over hoe je je voelt. Een mooi HbA1c kan je ook krijgen met grote schommelingen. Daarom gaan we meer zaken meten en onderzoeken. Dat zijn ondermeer de tijdsduur dat je een normale glucosewaarde hebt (time-in-range) en ook de kwaliteit van leven die men als mens met diabetes ervaart. We doen dat eerst nog met een eenvoudige vragenlijst, maar willen dat de komende jaren uitbreiden met andere belangrijke 'domeinen' als school, werk, vrije tijd, gezien en meer. Ook komen zaken als het aantal ziekenhuisopnames, hypoglykemieën en het optreden van complicaties hierbij aan bod.

Wat betekent dat voor mij?

Je behandeling zal niet direct veranderen.  We meten al jaren diverse van deze uitkomst-maten. Wel zul je merken dat in de komende tijd we aandacht aan meer zaken zullen geven bijvoorbeeld dat je soms vragen krijgt over hoe goed je hypo's aanvoelt of over hoe je jou kwaliteit van leven zou scoren.

Krijgt iedereen bij Diabeter nu een sensor?

Nee, Voor technologie en andere 'hulpmiddelen' gelden eisen voor de vergoedingen door de zorgverzekeraars. Een verzekeraar mag niet zomaar een techniek, bijvoorbeeld een sensor, vergoeden als deze niet door het nationale Zorginstituut in het te verzekeren pakket is gestopt.  Als een verzekeraar dus tegen Diabeter zou zeggen om een niet in het pakket zittende sensor (bijv Libre) te gaan vergoeden dan is dat verboden en volgens de wet zelfs een 'economisch delict'. Anderzijds moet Diabeter dergelijke technologie 'nuttig' voorschrijven en daarvoor zijn er landelijke afspraken. We zien grote voordelen aan de nieuwe technologieen als gebruik van de sensor en (half) automatische pompen en zullen zoals we in het persbericht ook vertelden de beste behandeling op beste moment met onze patienten kiezen.

Komt er nu makkelijker technologie ter beschikking van mij?

Nu zitten gelukkig de meeste middelen van de diabetesbehandeling in het pakket, maar is het bijvoorbeeld  afhankelijk van de afspraken tussen een kliniek en een verzekeraar hoeveel mensen een sensor kunnen gebruiken. Met de nieuwe overeenkomst kunnen we als behandelaars met de patient de beste behandeling op het beste moment kiezen en zijn dan niet afhankelijk van vroegere limieten.

Zilveren Kruis overeenkomst: wat betekent die voor mij?