Kostprijs/passantentarief

Kostprijs 2018

Per factuurperiode van 120 dagen.

Declaratiecode Totaalprijs Omschrijving
15E810 € 1400,-- Pediatrische diabeteszorg, met insulinepomp zonder cgm
15E809 € 2900,-- Pediatrische diabeteszorg, met insulinepomp en glucosesensor
15E376 € 1450,-- Pediatrische diabeteszorg, >6x bezoek, zonder insulinepomp
15E379 €  975,-- Pediatrische diabeteszorg, 3-6x bezoek, zonder insulinepomp
15E381 €  975,-- Pediatrische diabeteszorg, 1-2x bezoek, zonder insulinepomp
15A295 € 840,-- Internistische diabeteszorg 1-2x bezoek, zonder insulinepomp, indien voorgeschreven met glucosesensor
15A293 € 1020,-- Internistische diabeteszorg 3-4x bezoek, zonder insulinepomp, indien voorgeschreven met glucosesensor
15A294 € 1200,-- Internistische diabeteszorg >4 bezoeken, zonder insulinepomp, indien voorgeschreven met glucosesensor
15A297 € 1340,- Internistische diabeteszorg 1-2x bezoek, met insulinepomp, indien voorgeschreven met glucosesensor
15A296 € 1340,-- Internistische diabeteszorg 3-4x bezoek, met insulinepomp, indien voorgeschreven met glucosesensor
15A291 € 1340,-- Internistische diabeteszorg >4x bezoek, met insulinepomp, indien voorgeschreven met glucosesensor

Kostprijs 2017

Per factuurperiode van 120 dagen.

Declaratiecode Totaalprijs Omschrijving
15E810 € 1400,-- Diabeteszorg, met insulinepomp zonder cgm
15E809 € 2900,-- Diabeteszorg, met insulinepomp en glucosesensor
15E376 € 1450,-- Diabeteszorg, >6x bezoek, zonder insulinepomp
15E379 €  975,-- Diabeteszorg, 3-6x bezoek, zonder insulinepomp
15E381 €  975,-- Diabeteszorg, 1-2x bezoek, zonder insulinepomp

Kostprijs 2016

Per factuurperiode van 120 dagen.

Declaratiecode Totaalprijs Omschrijving
15E810 € 1400,-- Diabeteszorg, met insulinepomp zonder cgm
15E809 € 2900,-- Diabeteszorg, met insulinepomp en glucosesensor
15E376 € 1450,-- Diabeteszorg, >6x bezoek, zonder insulinepomp
15E379 €  975,-- Diabeteszorg, 3-6x bezoek, zonder insulinepomp
15E381 €  975,-- Diabeteszorg, 1-2x bezoek, zonder insulinepomp

Kostprijs 2015

In 2015 is de factuurperiode voor onze diabeteszorg veranderd naar 90 of 120 dagen per factuur in plaats van per 90 of 365 dagen zoals dat tot en met 2014 gebruikelijk was. Ook zijn de separate honorariumkosten voor diabeteszorg afgeschaft, waardoor er nog slechts één tarief voor onze zorg geldt. U vindt ze hieronder per factuurperiode van 120 dagen.

Declaratiecode Totaalprijs Omschrijving
15E810 € 1400,-- Diabeteszorg, met insulinepomp zonder cgm
15E809 € 2900,-- Diabeteszorg, met insulinepomp en glucosesensor
15E376 € 1450,-- Diabeteszorg, >6x bezoek, zonder insulinepomp
15E379 €  975,-- Diabeteszorg, 3-6x bezoek, zonder insulinepomp
15E381 €  975,-- Diabeteszorg, 1-2x bezoek, zonder insulinepomp


De honorariumbedragen zijn door de NZa vastgesteld en voor de derdelijns zorg niet hoger dan in de tweede lijn. De prijzen van de diabeteszorg zijn gebaseerd op de speciale zorg die Diabeter geeft en deze worden jaarlijks in onderhandeling met de zorgverzekeraars vastgesteld. Diabeter heeft als ZBC een bijzonder karakter: diabeteszorg voor kinderen en jongeren, met een landelijke functie en daarmee ook een zogenaamde derdelijns taak zoals passend bij een academisch ziekenhuis. Deze derdelijns taak werd voorheen door het Sophia Kinderziekenhuis uitgevoerd. Diabeter kiest voor speciale zorg die een hoge kwaliteit heeft, maar ook goede resultaten. Hoe beter de resultaten, hoe beter de prognose van diabetes wordt voor een kind. Diabeter kan, door het gebruik van een volledig elektronisch dossier, op elk moment een transparant beeld van zorguitkomsten en -kwaliteit geven.

De bedragen zijn op basis van een gemiddelde zorgprijs per patiënt, inclusief alle kosten waaronder speciale intensiveringsbehandelingen (instructie en begeleiding insulinepomp, diagnostische 72-uurs glucosemetingen) al of niet met dagverpleging, de 24-uurs rechtstreekse bereikbaarheid (door ouders/patiënt) van de medisch specialist, continue monitoring van de individuele uitkomsten, de kwaliteit van zorg, de laboratoriumonderzoeken en gebruik van de allernieuwste behandelingsvormen. Daaronder valt de implementatie van glucosesensorgebruik (mits binnen de afspraken met de zorgverzekeraar met betrekking tot het kostenvolume en de toepassing volgens CVZ/NDF protocol).