Kostprijs/passantentarief

Kostprijs 2021

Per factuurperiode van 120 dagen. 
Bij een initiële zorgvraag is de factuurperiode 90 dagen. 

Declaratie-code Prestatie-code Omschrijving consument Prijs

15E809

991516055

Begeleiden van patiënten met een insulinepomp en een sensor (RT-CGM)
bij diabetes (suikerziekte), bij kind

€ 1980,-

15E808

991516054

Plaatsen sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind

€ 2850,-

15E810

991516056

Begeleiden van patiënten met een insulinepomp bij diabetes (suikerziekte), bij kind

€ 1610,-

15E376

991516034

Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling
bij diabetes (suikerziekte), bij kind

€ 1740,-

15E379

991516047

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand
en/of 1 dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte), bij kind

€ 1460,-

15E381

991516053

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte), bij kind

€ 1180,-

15E924
 

991516057

Begeleiden van patiënten met een sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind

€ 1450,-

15A295

040201013

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte)

€ 1000,-

15A293

040201010

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken
bij diabetes (suikerziekte)

€ 1210,-

15A291

 

040201008

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand
bij diabetes (suikerziekte)

€ 1500,-

15A297

 

040201016

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) en aanwezigheid
van een insulinepomp en/of sensor (RT-CGM)

€ 1590,-

15A296

 

040201014

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij diabetes
(suikerziekte) en aanwezigheid van een insulinepomp en/of sensor (RT-CGM)

€ 1570,-

15A294

 

040201011

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes
(suikerziekte) en aanwezigheid van een insulinepomp en/of sensor (RT-CGM)

€ 1650,-

15E665

040201021

Plaatsen sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte)

€2910,-

 

De prijzen van de diabeteszorg zijn gebaseerd op de speciale zorg die Diabeter geeft en deze worden jaarlijks in onderhandeling met de zorgverzekeraars vastgesteld. Diabeter heeft als ZBC een bijzonder karakter: type 1 diabeteszorg voor alle leeftijden, met een landelijke functie en daarmee ook een zogenaamde derdelijns taak zoals passend bij een academisch ziekenhuis. Deze derdelijns taak werd voorheen voor pediatrische diabeteszorg door het Sophia Kinderziekenhuis uitgevoerd. Diabeter kiest voor speciale zorg die een hoge kwaliteit heeft, maar ook goede resultaten. Hoe beter de resultaten, hoe beter de prognose van diabetes wordt voor een kind of volwassene.  Diabeter kan, door het gebruik van een volledig elektronisch dossier, op elk moment een transparant beeld van zorguitkomsten en -kwaliteit geven.

De bedragen zijn op basis van een gemiddelde zorgprijs per patiënt, inclusief alle kosten waaronder speciale intensiveringsbehandelingen (instructie en begeleiding insulinepomp, diagnostische 72-uurs glucosemetingen) al of niet met dagverpleging, de 24-uurs rechtstreekse bereikbaarheid (door ouders/patiënt) van de medisch specialist, continue monitoring van de individuele uitkomsten, de kwaliteit van zorg, de laboratoriumonderzoeken en gebruik van de allernieuwste behandelingsvormen. Daaronder valt de implementatie van glucosesensorgebruik (mits binnen de afspraken met de zorgverzekeraar met betrekking tot het kostenvolume en de toepassing volgens CVZ/NDF protocol).