Kostprijs/passantentarief

Kostprijs 2020

Per factuurperiode van 120 dagen. 
Bij een initiële zorgvraag is de factuurperiode 90 dagen. 

Declaratiecode Prestatiecode Omschrijving Prijs
15E809 991516055 Pediatrische diabeteszorg, met insulinepomp en glucosesensor € 3270,-
15E808 991516054 Pediatrische diabeteszorg, met glucosesensor zonder insulinepomp € 2750,-
15E810 991516056 Pediatrische diabeteszorg, met insulinepomp zonder glucosesensor € 1560,-
15E376 991516034 Pediatrische diabeteszorg, zonder insulinepomp, 6+ bezoeken € 1670,-
15E379 991516047 Pediatrische diabeteszorg, zonder insulinepomp, 3-6 bezoeken € 1410,-
15E381 991516053 Pediatrische diabeteszorg, zonder insulinepomp, 1-2 bezoeken € 1140
15A295 040201013 Internistische diabeteszorg, zonder insulinepomp, 1-2 bezoeken € 930,-
15A293 040201010 Internistische diabeteszorg, zonder insulinepomp, 3-4 bezoeken € 1130,-
15A291
040201008
Internistische diabeteszorg, zonder insulinepomp,  4+ bezoeken € 1450,-
15A297
040201016
Internistische diabeteszorg, met insulinepomp zonder glucosesensor, 1-2 bezoeken € 1490,-
15A296
040201014
Internistische diabeteszorg, met insulinepomp zonder glucosesensor, 3-4 bezoeken € 1510,-
15A294
040201011
Internistische diabeteszorg, met insulinepomp zonder glucosesensor, 4+ bezoeken € 1590,-
15E665 040201021 Internistische diabeteszorg met glucosesensor € 2820,-

 

De prijzen van de diabeteszorg zijn gebaseerd op de speciale zorg die Diabeter geeft en deze worden jaarlijks in onderhandeling met de zorgverzekeraars vastgesteld. Diabeter heeft als ZBC een bijzonder karakter: type 1 diabeteszorg voor alle leeftijden, met een landelijke functie en daarmee ook een zogenaamde derdelijns taak zoals passend bij een academisch ziekenhuis. Deze derdelijns taak werd voorheen voor pediatrische diabeteszorg door het Sophia Kinderziekenhuis uitgevoerd. Diabeter kiest voor speciale zorg die een hoge kwaliteit heeft, maar ook goede resultaten. Hoe beter de resultaten, hoe beter de prognose van diabetes wordt voor een kind of volwassene.  Diabeter kan, door het gebruik van een volledig elektronisch dossier, op elk moment een transparant beeld van zorguitkomsten en -kwaliteit geven.

De bedragen zijn op basis van een gemiddelde zorgprijs per patiënt, inclusief alle kosten waaronder speciale intensiveringsbehandelingen (instructie en begeleiding insulinepomp, diagnostische 72-uurs glucosemetingen) al of niet met dagverpleging, de 24-uurs rechtstreekse bereikbaarheid (door ouders/patiënt) van de medisch specialist, continue monitoring van de individuele uitkomsten, de kwaliteit van zorg, de laboratoriumonderzoeken en gebruik van de allernieuwste behandelingsvormen. Daaronder valt de implementatie van glucosesensorgebruik (mits binnen de afspraken met de zorgverzekeraar met betrekking tot het kostenvolume en de toepassing volgens CVZ/NDF protocol).