Diabetescontroles | je afspraak bij Diabeter

Diabetescontroles en educatie

Hoe vaak?

Op het moment dat je onder behandeling komt van Diabeter, ofwel als nieuw gediagnosticeerde patiënt ofwel als iemand naar ons overstapt, ga je in overleg met je behandelteam afspraken maken over de consulten die je bij Diabeter krijgt. Aangezien type 1 diabetes maatwerk is, zullen we het aantal afspraken en het soort afspraken afstemmen op jou persoonlijk. 

Het team helpt je om goed met je diabetes te leren omgaan, zodat je zo snel mogelijk weer je gewone leven kunt oppakken. Als je net de diagnose type 1 diabetes hebt, zul je in het begin doorgaans veel consulten hebben. Ook als je net de overstap naar ons hebt gemaakt, zal de zorg in het begin intensiever zijn omdat we elkaar moeten leren kennen.

Het aantal afspraken dat na de eerste intensievere periode gaat altijd in overleg met je behandelteam. We kunnen dus niet aangeven over hoeveel afspraken dit gaat en hangt af van welk systeem je gebruikt en wat je behandeldoelen zijn. 

Of je nu overstapt van pen- naar pomptherapie, of je komt in een nieuwe fase van je leven, of dat je CGM gaat gebruiken: er zullen altijd momenten in je leven zijn waarop je wat meer overleg en begeleiding van Diabeter nodig kunt hebben. Wij passen onze zorg vanzelfsprekend  hierop aan. 

Jaarcontrole

Eén keer per jaar zullen we uitgebreid bloed- en urine-onderzoek bij je doen. Waardes als je cholesterol (HDL en LDL) worden dan bijvoorbeeld gemeten. Ook dit onderzoek gebeurt bij  Diabeter op onze locatie als je een afspraak bij ons hebt. 

Oogcontrole

Als je al langer type 1 diabetes hebt, zullen ook regelmatig je ogen gecontroleerd moeten worden. Hoe dat bij Diabeter in zijn werk gaat kun je lezen op deze pagina: Fundusfotografie bij Diabeter

Standaardonderzoek:

HbA1c:

Ofschoon je nu door veel systemen al een berekend HbA1c-waarde hebt, bepalen we ook bij Diabeter je HbA1c-waarde via een vingerprik tijdens je reguliere afspraak bij Diabeter. Je hoeft er dus geen aparte afspraak voor te maken. Binnen vijf minuten na het meten heb je de uitslag, nog voordat je naar je arts of diabetesverpleegkundige gaat. Wel zo gemakkelijk.

Bloeddrukmeting:

Tijdens je bezoek aan Diabeters zullen onze doktersassistentes ook regelmatig je bloeddruk meten. 

Gewicht:

Ook je gewicht monitoren we. Bij kinderen meten we ook de lichaamslengte. 

Educatie

Als onderdeel van je controles is ook educatie heel belangrijk. Diabetes is immers wel omschreven als 'een leven lang leren'. In het begin heel veel over de ziekte, insuline en meten. Maar het blijft nodig om bij te leren: over de invloed van eten, sport en stress; tijdens de polibezoeken is er altijd wel een onderwerp waarop weer even 'bijgeschoold' moet worden. We zijn er sterk van overtuigd dat grondige doorgaande educatie een belangrijke pijler is voor goede regeling.