Diabetes controles | Het controleren van de bloedsuikerspiegel - Diabeter

Diabetescontroles en educatie

In de beginperiode, als de diagnose type 1 diabetes (ofwel diabetes type 1) net is gesteld, is de begeleiding die je van Diabeter krijgt heel intensief. Je komt dan veel bij het diabetesteam in een van onze vestigingen. Het team helpt je om goed met je diabetes te leren omgaan, zodat je zo snel mogelijk weer je gewone leven kunt oppakken.

Ben je zover dat je dit kunt, dan neemt het aantal afspraken bij Diabeter af naar 3 à 4 bezoeken per jaar. De controle gebeurt dan veel meer op afstand. Je geeft je bloedsuikerwaarden dan door aan het behandelteam dat gespecialiseerd is in type 1 diabetes (ook wel suikerziekte genoemd). De waarden van je glucosemeter en insulinepomp worden automatisch in ons systeem opgeslagen iedere keer als je een upload doet. Je krijgt dan binnen vijf minuten informatie van ons terug over hoe je bloedsuikerspiegel de afgelopen weken was. Zo leer je ook zelf te controleren hoe goed je bent ingesteld, en hoe je kunt bijsturen. Wil je dat een diabetesarts of een diabetesverpleegkundige een advies geeft voor aanpassen of verbeteren van de regeling? Of heb je een speciale vraag over de bloedsuikerwaarden? Dan kun je dat aangeven als je de upload  gedaan hebt.

Educatie

Diabetes is wel omschreven als 'een leven lang leren'. In het begin heel veel over de ziekte, insuline en meten. Maar het blijft nodig om bij te leren: over de invloed van eten, sport en stress, over hoe diabetes in de puberteit geregeld kan worden (en hoe moeilijk dat soms is...); tijdens de polibezoeken is er altijd wel een onderwerp waarop weer even 'bijgeschoold' moet worden. We zijn er sterk van overtuigd dat grondige doorgaande educatie een belangrijke pijler is voor goede regeling.

Als je op een nieuwe therapie overgaat, bijvoorbeeld van insulinepen naar insulinepomp, is er weer een intensief traject van leren en bijleren. Aan het eind van zo'n traject hebben we ook een vorm van toetsing ingevoerd om te kunnen meten of onze educatie goed is overgekomen, en de kennis goed genoeg is voor het starten van het nieuwe traject.