Ziekenhuisopnames

Ziekenhuisopnames

Wat als een opname in een ziekenhuis noodzakelijk is?

Ziekenhuisopnamen door type 1 diabetes zijn bij onze patiënten zelden noodzakelijk. Dit heeft te maken met de uitgebreide instructies en voorlichting die we over diabetes geven en met onze 24-uurs rechtstreekse bereikbaarheid van de medische specialist of diabetesverpleegkundige . Opnames bij diagnose zijn alleen nodig bij dreigende uitdroging en verzuring (10% van de nieuw ontdekte diabetes). Opnames voor het starten van een insulinepomp / glucosesensor zijn overbodig en hebben vaak een omgekeerd effect doordat het leven in een ziekenhuis volstrekt anders is dan thuis. 

2 à 3 % van onze patiënten met diabetes per jaar

Het opnamepercentage bij Diabeter is laag (2 à 3%) en ligt ruim onder het landelijk gemiddelde. Is een opname toch nodig, dan regelen wij die via een normale verwijzing. Dat kan naar elk ziekenhuis. Acute zaken als een ernstige hypoglykemie of een dreigende ontregeling (diabetische ketoacidose) zijn algemene geneeskundige diagnoses en kunnen in elk ziekenhuis, waar ook ter wereld door een kinderarts/internist opgevangen en behandeld worden.

Speciale afspraken met omringende ziekenhuizen 

Voor de vestiging in Rotterdam hebben wij speciale afspraken met het ErasmusMC/Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d IJssel. Deze ziekenhuizen zijn extra goed ingespeeld op en door ons getraind voor onze diabeteszorg. Voor Diabeter-Oost in Deventer werken we samen met de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. Diabeter-Zuid  in Eindhoven kent met de vestiging bij het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven een nauwe samenwerking met de medisch specialisten aldaar. Diabeter Groningen werkt samen met het Universitair Medisch Centrum  Groningen en met het Martini Ziekenhuis in Groningen.