NIEUWSBERICHT

Slaap en invloed op HbA1c: nieuws ADA congres

19 juni 2017

ADA congres 2017 San Diego

De invloed van slaap op je HbA1c is groter dan je denkt. De kunstmatige alvleesklier kan een positieve rol spelen in de kwaliteit van de slaap.

Vanuit het grote, jaarlijkse, diabetescongres van de Amerikaanse Diabetes Associatie (ADA) doet onze kinderarts-endocrinoloog dr. Dick Mul verslag van de meest interessante onderzoeksresultaten op het gebied van diabetes type 1.  

Slaap: een belangrijk onderdeel van een gezond leven

Een conferentie aan de westkust van de VS met het daarbij behorende tijdsverschil doet je weer eens het enorme belang van goede slaap beseffen. Slaap kan minder goed zijn in duur of in kwaliteit. Met name dat laatste geeft veranderingen in de gevoeligheid voor insuline: je wordt ongevoeliger (je glucosewaardes gaan omhoog bij evenveel insuline). Het blijkt dat voldoende en goede slaap verband houdt met een lagere HbA1c-waarde. Bij mensen met type 1 diabetes zijn er genoeg redenen om minder goed te slapen: een onverwachte hypo, zorgen over je diabetes, hoge waarden… Belangrijk dus om de nachten goed te regelen. Vaak is dat letterlijk een goede start van de (diabetes)dag.

Diabetestechnologie voor een betere slaap

Met de komende stappen naar de kunstmatige alvleesklier zijn de nachten het eerst goed te krijgen. Verschillende studies laten al een mooi verloop van glucosewaarden in de nacht zien. En daarmee wordt hopelijk ook de slaap beter. Het is duidelijk dat we nog best wat meer aandacht mogen geven aan slapen bij diabetes. We horen ook graag je ideeën daarover. In de foto hieronder wordt het mooi neergezet: naast eten en bewegen is slaap een belangrijk onderdeel van gezond leven!

Diabetescomplicaties: niet alleen je glucosewaarde bepaalt het risico

Ook een groot symposium op de ADA over complicaties door diabetes. Geen populair onderwerp. Maar wel enorm belangrijk om ze te voorkomen: dat is jouw en ons diabeteswerk van elke dag. Vanaf dag 1 van diabetes werken naar de gewenste HbA1c waarde is waardevol en nodig. Het blijkt bij al die complicaties dat het niet alleen de glucosewaarden zijn die het risico bepalen op latere schade.

Eigenlijk moeten we alle risicofactoren meenemen die de kans op schade aan nieren (nefropathie), ogen (retinopathie) en zenuwen (neuropathie) groter maken. En die uiteindelijk ook het risico op hart- en vaatziekten bepalen. Dat betekent dat we bij Diabeter letten op gewicht, bloeddruk en bloedvetten (cholesterol), en roken, net als bij ieder ander, sterk ontraden:  (“Echt niet doen bij diabetes”).

In de praktijk merk je dat ook: we meten bloeddruk en gewicht, prikken bloed op cholesterol en testen de urine op verhoogde eiwituitscheiding. We verwijzen naar de oogarts om de bloedvaatjes achterin het oog te controleren. Op het congres ging het onder andere over wat nou een goede manier van screenen is: bij wie, vanaf welke leeftijd en met welke methode? We willen het liefst onderzoeken die betrouwbaar kunnen meten zonder al te veel last voor de patiënt te veroorzaken. En ook wil je niet overbodig (vaak) die onderzoeken doen.

Cholesterol of bloeddruk verlagen

Het kan goed zijn dat de komende jaren de methoden van opsporing van schade gaan veranderen, of vaker of juist minder vaak gebeuren. De discussie op het congres maakt dat we met des te meer aandacht, alles in het werk stellen om schade te voorkomen. Daarbij kunnen we, als dat nodig is, ook de behandeling in zetten om met medicijnen de bijv. cholesterol of bloeddruk te verlagen.


Kinderarts-endocrinoloog Dr. Dick Mul Diabeter Het grote, jaarlijkse, diabetescongres van de Amerikaanse Diabetes Associatie (ADA) wordt dit jaar van 9-13 juni gehouden in San Diego. Hier worden resultaten gepresenteerd van wereldwijd onderzoek op diabetesgebied. Meer dan 2500 verschillende presentaties van onderzoek komen voor het voetlicht. Soms in een voordracht, velen weergegeven in de vorm van een poster. Dr Mul is aanwezig en selecteert uit die enorme hoeveelheid een aantal interessante resulten van onderzoek en nieuwe ontwikkelingen. 

Meer nieuws over type 1 diabetes van dr. Dick Mul vanuit de ADA 2017:

Betacellen ontwikkelen en hoe staat het met de kunstmatige alvleesklier?
100 jaar na ontdekking van insuline: waar staan we?
Het effect van onze Therapiemail op het HbA1C van onze patiënten
 

 

Slaap en invloed op HbA1c: nieuws ADA congres