NIEUWSBERICHT

Landelijke registratie van diabetes van start

14 november 2017

Hoeveel mensen met diabetes zijn er eigenlijk in heel Nederland? En hoe gaat het met ze, qua behandeling en qua complicaties? Op landelijk niveau wisten we dat niet precies, gek genoeg. Daar gaat nu verandering in komen: vandaag: op Werelddiabetesdag, wordt een landelijke Nederlandse diabetesregistratie gelanceerd. Doel is de kwaliteit en de toegankelijkheid van de diabeteszorg in Nederland te verhogen. Diabeter is een van de deelnemende partijen.

In tegenstelling tot landen zoals Noorwegen, Zweden en Duitsland, is er in Nederland geen landelijke registratie van gegevens van kinderen en volwassenen met diabetes die in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Hierdoor ontbreekt het aan goede en betrouwbare informatie over het aantal mensen met diabetes in Nederland, het optreden van complicaties en effecten van behandeling. Het landelijk diabetesregister Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes (DPARD) gaat dat veranderen.

Automatisering helpt landelijke registratie

Ook Diabeter doet mee, en is daarmee een van de klinieken die de eerste gegevens in deze registratie aanlevert. Ons patiëntendossier is al jarenlang een voorbeeld voor veel andere klinieken, en we zijn dan ook blij dat we door onze vergaande automatisering in staat zijn om bij te dragen aan de landelijke registratie. Het uiteindelijke doel, zowel van Diabeter als de registratie: de beste diabeteszorg leveren, en verbeteren waar dit nog kan.

Een betere onderlinge vergelijking

Registratie leidt ertoe dat de diabeteszorg tussen verschillende regio's en ziekenhuizen beter onderling vergeleken kan worden. Op die manier kunnen zij van elkaar leren. Ook kan beter onderzocht worden wat de meerwaarde is van nieuwe diabetesmedicijnen en hulpmiddelen, en wordt inzichtelijker wat op den duur de effecten van bepaalde behandelingen zijn in de relatie tot de kosten. Dit komt ten goede aan de patiënt.

Als winnaar van de Value-based Healthcare Prize 2017 zijn we blij ons steentje te kunnen bijdragen aan het landelijk delen van uitkomsten en kennis. 

Het persbericht van de DVN, NVK en NIV (98,1 KB) vind je hier.


Over Diabeter:

Wij zijn een gespecialiseerd behandelcentrum voor type 1 diabetes met vestigingen in Rotterdam, Schiphol, Deventer, Groningen en Veldhoven. Onze missie voor onze meer dan 2200 (jonge) patiënten met diabetes type 1 is: een toekomst zonder diabetescomplicaties. Alles in Diabeter staat in dienst van deze missie: onze gespecialiseerde artsen en diabetesverpleegkundigen, onze ehealth, onze 24/7 bereikbaarheid en onze research. 

Landelijke registratie van diabetes van start