NIEUWSBERICHT

FGM vergoed: de meestgestelde vragen

18 december 2019

Na het nieuws over de ruimere vergoeding van Flash Glucose Monitoring ontvangen we veel reacties van mensen die bij ons onder behandeling zijn. Daarom dit bericht.

Van aanvraag naar medisch voorschrift

We krijgen veel aanvragen, die allemaal door de behandelaar moeten worden beoordeeld. De arts moet een controle doen of je inderdaad voor vergoeding door je zorgverzekeraar in aanmerking komt. Dat gebeurt elektronisch in ons patiëntendossier en als dat zo is wordt de aanvraag omgezet in een ‘recept’ en kan dat naar Diabstore of Mediq. In het geval van Mediq kan dat niet elektronisch, maar sturen we de aanvraag naar je toe zodat je deze kunt tekenen en naar Mediq kunt zenden.  Dit kost, afhankelijk van hoeveel er per dag binnenkomen extra tijd, dus we vragen om je geduld. We zijn er met ons team hard mee bezig!

Zodra de aanvraag verwerkt is, nemen we contact met je op. Het is niet zinvol om voor die tijd te mailen of bellen.


Wachten op meer duidelijkheid...

Ook zijn er veel vragen, en dat begrijpen we heel goed, vooral over de regels rond hoeveel injecties, hoeveel prikken je tot nu toe per dag deed en rond 640G of Veo pompen (die met een CGM kunnen ‘praten’). We hebben vernomen dat over die zaken de komende dagen nog druk overleg wordt gevoerd door zorgverzekeraars, het zorginstituut en de ‘ronde tafel’ de vertegenwoordiging van mensen met diabetes en behandelaars (DVN, NDF etc.). We hopen daar uiterlijk volgende week antwoord op te geven. Wij zijn afhankelijk van de regels rond de vergoeding. Doen we dat niet dan loop je het risico toch een rekening te krijgen.

We hebben alvast de meest gestelde vragen verzameld en de antwoorden daarop lees je hier:

FAQ over aanvraag en vergoeding van FGM:

Ik gebruik de Libre nu op eigen kosten, maar ik wil hem nu zo snel mogelijk vergoed krijgen. Hoe regel ik dit?

Je regelt dit door goed te kijken of je binnen de vergoedingscriteria valt. Zoals gezegd zijn er nog wat onduidelijkheden over de criteria die zijn opgesteld door het Zorginstituut. We houden je op de hoogte.

Indien je straks meent aan de criteria voor vergoeding te voldoen, kun je een aanvraag aan ons als je behandelaar indienen. Dat doe je een mail te sturen naar fgm@diabeter.nl. Vermeld daarbij je volledige naam, je geboortedatum en als het even kan ook je patiëntennummer. Je krijgt daarna een link naar de educatie over de FreeStyle Libre en het interesseformulier.

Je kunt na goedkeuring het gebruik van FGM vanaf 10 december 2019 declareren bij je zorgverzekeraar.

Ik heb al eerder goedkeuring voor vergoeding van de FreeStyle Libre, en gebruik deze dus nu al. Gaat er nu iets veranderen?

Nee, dan verandert er tot nadere berichtgeving niets voor jou. De afspraken die we al met je gemaakt hebben blijven gelden.

Mag ik FGM combineren met elke insulinepomp?

Een onverwachte toevoeging aan de criteria is de voorwaarde dat als je een insulinepomp hebt die kan communiceren met een continue glucosemeter (rt-CGM),  je dan uitgesloten bent van vergoeding van de FreeStyle Libre.  Bijv. de MiniMed 640G heeft een dergelijke connectie. We hopen snel (= eind deze week?) duidelijkheid te kunnen krijgen vanuit het Zorginstituut / Zorgverzekeraars Nederland. Nogmaals, als je op dit moment al de FreeStyle Libre vergoed krijgt, verandert er tot nader order niets.

Hoe gaat Diabeter de educatie aan mij als patiënt geven?

Je bent vanuit de criteria voor vergoeding verplicht een educatieprogramma te doorlopen met als doel het juiste gebruik van de FGM. Je hebt al bij Diabeter geleerd wat je moet doen met de gemeten glucosewaarden en je weet hoe je tijdig moet handelen bij stijgende of dalende waardes. Voor het aanbrengen van de sensor, de werking van de reader en voor een aantal bijzondere situaties waarbij je alsnog een ‘glucoseprik’ moet doen, verwijzen we je naar de video van Diabstore. Je vindt er ook enkele handige tips. De link van deze video krijg je van ons tijdens je aanvraagprocedure.

Als je deze video hebt gezien en begrepen, kun je de aanvraag afronden en gaan starten. Tijdens je eerstvolgende poli-afspraak bij Diabeter zullen we natuurlijk ook verdere educatie geven en kunnen we je eerste resultaten met de FGM bespreken!  Heb je na de start met FGM afwijkende waardes of problemen in de bloedglucoseregeling? Doe dan direct een upload van de waardes naar Diabeter, en neem contact met je behandelteam op. Informatie over hoe je de data naar Diabeter kunt sturen vind je hier op onze website

Kan de vergoeding van FGM ook weer worden stopgezet onder bepaalde omstandigheden?

Ja, de zorgverzekeraar vereist dat we als behandelteam na verloop van tijd met jou beoordelen of je voldoende meet en of de inzet van FGM actief bijdraagt aan het behandeldoel. Over deze zgn. stopcriteria zijn nog wat onduidelijkheden. Ook hierover houden we je op de hoogte zodra we meer weten.

 


 

Over Diabeter

Wij zijn een gespecialiseerd behandelcentrum voor type 1 diabetes met vestigingen in Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Deventer en Schiphol. Onze missie voor onze meer dan 2600 patiënten met diabetes type 1 is: een toekomst zonder diabetescomplicaties. Alles in Diabeter staat in dienst van deze missie: onze gespecialiseerde artsen, onze ehealth, onze 24/7 bereikbaarheid en onze research naar diabetes type 1

Heb je type 1 diabetes en wil je weten wat Diabeter voor jou kan betekenen? Stuur Wietske een berichtje

 

FGM vergoed: de meestgestelde vragen