NIEUWSBERICHT

Diabeter winnaar ValueBased HealthCare Prize 2017

12 mei 2017

PERSBERICHT

Uitkomsten voor de patiënt leidend in vernieuwende diabeteszorg

Nijkerk/Rotterdam, 11 mei 2017 - Diabeter, een Nederlandse kliniek die gespecialiseerd in  de behandeling van type 1 diabetes bij kinderen en jong-volwassenen, heeft de Value-Based Healthcare Prize 2017 gewonnen. De prijs is een initiatief van de Value-Based Healthcare Center Europe en een erkenning voor de patiëntgerichte aanpak die Diabeter sinds haar oprichting in 2006 consequent doorvoert. De prijs werd uitgereikt door Harvard Professor Michael Porter, de grondlegger van value based healthcare. 

Diabeter is een voorbeeld van een innovatieve zorginstelling die primair is gevormd naar het belang van de patiënt, met de focus op e-health, toepassing van actuele diabetestechnologie en continue steun en coaching aan de patiënt.

Video: Dr. Veeze en Dr. Aanstoot, de oprichters van Diabeter, nemen de Value-Based Healthcare Prize 2017 in ontvangst uit handen van prof Porter, grondlegger van deze baanbrekende methodiek om de gezondheidszorg goed en betaalbaar te houden. 

Diabeter ontving de VBHC Prize 2017 vanwege de hoge betrokkenheid van haar patiënten, de goede klinische uitkomsten en de hoge score in alle zes aspecten van Professor Porter’s Value Agenda. Daarnaast benut de kliniek haar internationale contacten om zowel haar model naar andere landen te brengen alsook kennis te vergaren, hetgeen hoog werd gewaardeerd door de jury.

De VBHC Prize beloont jaarlijks projecten die Value-Based HealthCare toepassen om zo datgene te leveren aan patiënten wat voor hen daadwerkelijk van waarde is, zoals betere gezondheidsuitkomsten. De VBHC Prize winnaar wordt gekozen door een vermaarde, internationale jury De VBHC Prize is een prestigieuze award die de verdere ontwikkeling een steun in de rug geeft.

“Dit is een erkenning voor het feit dat we voor de patiënt belangrijke en goede uitkomsten koppelen aan aanvaardbare kosten en zo de zorg verder vernieuwen en verbeteren. Het team van Diabeter voelt zich enorm gesterkt en nog meer gedreven in zijn zorgverlening door de toekenning van de VBHC-prijs”, zei oprichter-directeur Dr. Henk-Jan Aanstoot bij het in ontvangst nemen van de prijs.
 

Meer informatie over onze benadering in Value-based HealthCare Prize 2017

 


Noot voor de redactie:

Voor vragen, meer informatie of aanvullend beeldmateriaal neemt u contact op met Marieke Moerman, Communicatiemedewerker Diabeter, tel. 088-2807275, email: communicatie@diabeter.nl.

Diabeter is een zelfstandige focuskliniek, gespecialiseerd in de behandeling van type 1 diabetes bij kinderen en jongeren. In de vijf locaties van Diabeter in Rotterdam, Deventer, Veldhoven, Groningen en Schiphol behandelt Diabeter momenteel ruim 2000 patiënten. Doelstelling is de jonge patiënten zoveel mogelijk te laten opgroeien zonder diabetescomplicaties, in welke vorm dan ook. Diabeter is een EU ‘Center of Reference’ en betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de behandeling, het zoveel mogelijk verminderen van complicaties en naar de uiteindelijke genezing van diabetes. Diabeter werkt volgens de principes van Value-based Healthcare, gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt.

In april 2015 verwierf medisch technologie-bedrijf Medtronic Diabeter. Terwijl de professionele autonomie en klinische besluitvorming geheel onafhankelijk blijft, draagt Medtronic bij aan het verder ontwikkelen van dit geïntegreerde zorgmodel voor mensen met diabetes in Nederland en daarbuiten. 
Telefoon: 088-280 7277 / E-mail:
info@diabeter.nl / www.diabeter.nl

Diabeter winnaar ValueBased HealthCare Prize 2017